Tuin op de Hondspol
Fusie Loverendale en BD Grondbeheer

ma 11 nov 2019

Stichting Loverendale en Stichting Grondbeheer Biologisch-Dynamische Landbouw willen per 31 december 2019 gaan fuseren. Momenteel voeren de besturen fusiegesprekken om samen een gezonde basis te leggen voor de toekomst. Beide stichtingen kunnen elkaar versterken, waarmee het beheer en behoud van het biodynamische landbouwareaal in Nederland is geborgd en de groei een impuls krijgt.

Stichting Grondbeheer heeft sinds haar oprichting in 1978 twee doelen: het vrijmaken van landbouwgrond uit het economische verkeer en met biodynamische landbouw de kwaliteit van deze gronden en de aarde te verbeteren. In de loop der jaren is via schenkingen en obligatieleningen ruim 310 hectare landbouwgrond gekocht en in pacht verkregen. Die gronden worden in (erf)pacht uitgegeven aan 16 bedrijven.

Loverendale, opgericht in 1926 door Marie Tak van Poortvliet, is één van de eerste biodynamische landbouwbedrijven in de wereld en het eerste biodynamische bedrijf in Nederland. Stichting Loverendale is eigenaar van bijna 165 hectare grond en gebouwen van boerderij Ter Linde in Oostkapelle en de Wilhelminahoeve in Sint Philipsland. Stichting Loverendale is als aandeelhouder van de BV tevens betrokken bij de bedrijfsvoering van boerderij Ter Linde in Oostkapelle en tot 2019 van de Wilhelminahoeve in Sint Philipsland.

De stichtingsbesturen bereiden de fusie voor. Het streven is om vanaf 2020 gezamenlijk onder de naam Stichting BD Grondbeheer verder te gaan en bij elkaar ruim 475 hectare landbouwgrond te beheren, verspreid over 18 biodynamische bedrijven. Met de fusie willen de partijen - naar model van de Stichting Grondbeheer - het grondeigendom en de bedrijfsvoering van de Loverendale boerderijen scheiden. Daartoe zal ook het huidige vruchtgebruik op de Wilhelminahoeve worden beëindigd. De bedrijven Ter Linde en de Wilhelminahoeve worden in erfpacht uitgegeven. Daarvoor worden gesprekken met potentiële erfpachters gestart.

U bent hier