Sla op de Noorderhoeve
170 organisaties overhandigen manifest voor gezonde grond aan nieuwe tweede kamerleden.

vr 2 apr 2021

Ruim 170 organisaties bestaande uit veranderaars, boerenorganisaties en natuur- en milieuorganisaties roepen de nieuwe Tweede Kamer op om een toekomstbestendige grondstrategie hoog op de politieke agenda te zetten. In het Samen voor Grond Manifest, dat ook door 1.500 betrokken burgers is ondertekend, pleiten ze voor een grondstrategie die een vruchtbare en vitale bodem centraal stelt, toekomstbestendige landbouw bewerkstelligt en de omslag naar natuurvriendelijk boeren haalbaar maakt.

Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer en directeur Wij.land: “Zonder vitale bodem hebben we geen gezonde landbouw, en zonder landbouw hebben we geen voedsel. Zonder gezond voedsel, geen gezonde mensen. Zo simpel is het. Het is dus essentieel dat onze nieuwe volksvertegenwoordigers meehelpen en met ons zorgen dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boeren goed voor de bodem kunnen zorgen.”

De 170 organisaties werken elke dag aan een transitie naar een gezonde en vitale bodem als basis voor ons bestaan. Dit levert ons gezonde voeding, is essentieel voor watermanagement, bevordert biodiversiteit en biedt kansen voor CO2-opslag.

Het Manifest is op de eerste dag van de lente, 21 maart, door 21 ouders en hun baby’s overhandigd aan Michel Scholte, de Minister van de nieuwe economie, om de nieuwe volksvertegenwoordigers het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties. Gezamenlijk roepen ze de nieuwe volksvertegenwoordigers op bondgenoten te worden van de bodem.

De belangrijkste punten van het manifest:

  • Een vitale bodem is de basis van ons bestaan. Behandel de bodem als de sleutel binnen de vormig van een nieuw, integraal beleid voor de Nederlandse natuur, landbouw en voedsel. Maak een grondstrategie die toekomstbestendige landbouw bewerkstelligt en de omslag naar natuurvriendelijk boeren haalbaar maakt.
  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van blijvende toegang voor boeren tot een gezonde en vitale bodem. Daarvoor is een nieuwe Pachtwet nodig die is ingericht op langlopende contracten en duurzaam grondgebruik.
  • Zorg voor een transitiebeleid naar betaalbare toegang tot landbouwgrond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. 

Het is in het belang van onze toekomstige generaties dat de bovenstaande punten een plaats krijgen in het Regeerakkoord.

Het Manifest is hier te lezen.

U bent hier