Kapucijners op de Hondspol
Aardpeer zoekt natuurvriendelijke boeren die landbouwgrond willen kopen via erfpacht

di 9 feb 2021

De nieuwe beweging Aardpeer, samen voor grond, brengt deze maand in kaart welke natuurvriendelijke boeren en tuinders (in spé) landbouwgrond nodig hebben om een nieuw boerenbedrijf te starten of om een bestaand bedrijf uit te breiden of om te schakelen. Zowel kleinschalige als grootschalige agrarische ondernemers of initiatiefgroepen met grond op het oog die te koop is en een ambitie hebben voor een natuurvriendelijke landbouw, kunnen zich voor 1 maart aanmelden bij Aardpeer.

Aardpeer, samen voor grond, is vorige maand gelanceerd. De beweging is opgericht door Stichting BD Grondbeer, Herenboeren NL, Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre om de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw aan te jagen. Onder een natuurvriendelijke landbouw verstaat Aardpeer het gebruik van grond voor voedselproductie waarbij tegelijkertijd de bodemkwaliteit en biodiversiteit herstelt en opbouwt. Toegang tot betaalbare grond is vaak de sleutel om een natuurvriendelijk boerenbedrijf te kunnen starten of uit te breiden. De rol van Stichting BD Grondbeheer binnen Aardpeer is dan ook om landbouwgronden aan te kopen en zonder winstoogmerk in erfpacht uit te geven aan voedselinitiatieven. De erfpachtcontracten zijn langjarig (meestal 30 jaar) en de pachtprijs is gebaseerd op het natuurlijk voortbrengend vermogen van de grond bij een natuurvriendelijke landbouw. 

Wie kan Aardpeer boer worden?
Van bestaande biologische of biodynamische bedrijven tot een gangbare akkerbouwer of veehouder, die de omslag wil maken naar een natuurvriendelijk bedrijfsmodel, tot een startende Herenboerderij of voedselbos. Elk initiatief dat aantoonbaar bijdraagt aan een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit kan zich aanmelden via: www.aardpeer.nl/aardpeer-boer-worden. Voorwaarde is dat de ondernemer naast een ambitieus bedrijfsplan ook concreet grond op oog heeft die te koop is en waarvan hij/zij de pachter wil worden.

Hoe werkt de selectie?
De eerste aanmeldingsronde sluit op 1 maart. Uit alle aanmeldingen maakt Aardpeer een selectie, waarbij er naast de bedrijfsvoering ook gekeken wordt naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid, ambities, diversiteit tussen de bedrijven en geografische spreiding. Het aantal ondernemers waarvoor Stichting BD Grondbeheer i.s.m. Aardpeer hectares kan gaan aankopen hangt samen met de belangstelling en de opbrengst van de 'Samen voor Grond'-obligaties. Het doel is om alle obligaties te verkopen; de obligatieverkoop verloopt via: www.duurzaaminvesteren.nl/samen-voor-grond.

Aanmelding is dus geen garantie dat een bedrijf wordt geselecteerd.

U bent hier