Grondbeheer heeft als statutaire doelstelling om het agrarisch landgebruik in het kader van een gezonde aarde, gezonde voeding en een gezonde economie te bevorderen, een en ander volgens de biodynamische methode. De statuten kunt u hier downloaden.

Grondbeheer werkt jaarlijks met een werkplan en doet verslag van de door haar uitgevoerde werkzaamheden in een jaarverslag aan de Raad van Toezicht. Zowel het werkplan, het toekomstplan, als het jaarverslag is openbaar. Via onderstaande links kunt u de verslagen downloaden:

1ste & 2de Kwartaalrapportage 2019
Jaarverslag 2019

1ste Kwartaalrapportage 2018
2de Kwartaalrapportage 2018
3de Kwartaalrapportage 2018
Jaarverslag 2018

1ste Kwartaalrapportage 2017
2de Kwartaalrapportage 2017
Jaarverslag 2017
Werkplan 2017


1ste Kwartaalrapportage 2016
2de Kwartaalrapportage 2016
3de Kwartaalrapportage 2016
Grondbeheer Jaarverslag 2016
Werkplan 2016

Jaarverslag 2015
Werkplan 2015

Jaarverslag 2014
Werkplan 2014

Jaarverslag 2013
Werkplan 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

"Ik schenk elk jaar aan Grondbeheer maar er wordt niet elk jaar een nieuw bedrijf aangekocht. Wat gebeurt er dan met mijn schenkgeld?"

Deze vraag krijgt Grondbeheer regelmatig gesteld. Het antwoord luidt: elke euro schenkgeld gaat 100% naar de aankoop van vrije grond. Dat doen we enerzijds door te sparen voor nieuwe aankopen en anderzijds door leningen op grond af te lossen. Door met leningen te werken, halen we morgen naar vandaag. In de praktijk blijkt dat nodig. Vaak is er urgentie: biodynamische grond moet gered worden uit handen van projectontwikkelaars (zoals bij Kraaybeekerhof) of er is een unieke kans om een bestaand bedrijf uit te breiden met aangrenzend land (zoals bij De Kromme Lepel). Mede dankzij de inzet van de betreffende agrarische ondernemers heeft Grondbeheer er vertrouwen in dat het schenkgeld er in de loop der jaren wel komt. De recente aankoop van De Hondspol zal bijvoorbeeld ook een impuls zijn om nieuwe schenkers bij Grondbeheer te betrekken. Overigens wordt de rente op de leningen betaald door de boeren in de vorm van pachtgeld. Met het aflossen van de leningen gaat de pachtprijs omlaag. Meer weten over het financieel beleid van Grondbeheer? Bekijk dan de jaarverslagen hierboven.

U bent hier