Tomaatjes bij De Kromme Lepel
Boeren en tuinders die grond op het oog hebben kunnen zich melden bij Aardpeer

ma 8 feb 2021

Met de opbrengst uit de 'samen voor grond' obligaties gaat BD Grondbeheer binnenkort nieuwe gronden verwerven. Boeren en tuinders die natuurinclusief werken (of de ambitie hebben om dit te gaan doen) en grond op het oog hebben dat ze in samenwerking met Aardpeer willen verwerven, kunnen zich aanmelden via de website van Aardpeer bij 'Aardpeer boer worden'.

Dit zijn de spelregels:

  • De ondernemer heeft grond op het oog, die te koop staat.
  • De ondernemer heeft een businessplan.
  • Met de werkwijze wordt de bodemkwaliteit en biodiversiteit aantoonbaar verbeterd.
  • De grond wordt het eigendom van Stichting BD Grondbeheer, de ondernemer die de grond aandraagt wordt de pachter met een langjarig erfpachtcontract (30 jaar) en een pachtprijs die gebaseerd is op het voortbrengend vermogen van de grond.
  • Aanmelden gaat via de website van Aardpeer.

U bent hier