Bloemen op Kraaybeekerhof
Geef geen rozen maar grond op Valentijnsdag

wo 2 feb 2022

Als fris tegengeluid op het kopen van vaak milieubelastende rozen dat door Valentijnsdag wordt aangewakkerd, roept de nieuwe beweging Aardpeer, Samen voor Grond op om je geliefde ’n stukkie natuurvriendelijke grond cadeau te geven. 

Met ’n stukkie grond vier je niet alleen de liefde voor elkaar maar óók je liefde voor de aarde. Want de roos staat ter discussie: op de lelie na wordt in de rozenteelt de grootste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gebruikt in Nederland. Met grote gevolgen voor bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit in teeltgebieden.

Met de opbrengst van dit symbolische Valentijnscadeau, vanaf vandaag te bestellen op Aardpeer.nl, wordt landbouwgrond veiliggesteld voor natuurvriendelijke tuinders, boeren en voedselinitiatieven, die geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Zij stoppen veel zorg en liefde in de aarde om de bodem te herstellen én heerlijk natuurlijke producten te produceren. Deze manier van telen is hard nodig, want bij veel rozentelers staat de bodemkwaliteit onder druk. 

“Door veelvuldig gebruik van kunstmest en pesticiden in de rozenteelt, neemt de bodembiodiversiteit af. Daarmee komt ook debovengrondse biodiversiteit, de insecten en vogels bijvoorbeeld, in het geding” aldus bodemdeskundige Danielle de Nie, een van de initiatiefnemers van Aardpeer, Samen voor Grond en ‘stukkie grond’.

Geef ‘n stukkie grond deze Valentijn. Gezonde grond!

De ontvanger van het ‘stukkie grond’ krijgt per post een certificaat met het stukkie vrijgekochte grond, een Aardpeer broodzak van biologisch katoen en een kaartje met een persoonlijk bericht van de gever. 

 De ‘stukkies gezonde grond’ zijn vanaf 35 euro te verkrijgen op Aardpeer.nl. Er zijn drie smaken: “bos rozen” (5 m2 t.w.v. 35 euro), “oogappeltje” (15 m2 t.w.v. 105 euro) en “rozen tuin” (100 m2 t.w.v. 700 euro). De prijs van de producten staat gelijk aan het aantal vierkante meters gezonde landbouwgrond dat nodig is voor een bos rozen, een appelboom of een rozentuin. 

De volledige opbrengst van de ‘stukkie grond’ actie gaat naar het aankopen van landbouwgrond. Op die grond gaan natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven aan de slag om de bodem en biodiversiteit te herstellen. Stichting BD Grondbeheer, die de grond in beheer geeft, zal de vrijgekochte ‘stukkies grond’ nooit meer verkopen. Daarmee wordt een gezonde voedselketen voor tenminste de komende zeven generaties verzekerd en draagt de gever van het ‘stukkie grond’ direct bij aan een blijvende verbetering van de aarde. 

Voor meer info kijk op https://aardpeer.nl/geef-n-stukkie-grond-deze-valentijn/

U bent hier