Tuin op de Hondspol
Grondbeheer bestuurder Jaap de Boer geeft stokje door

wo 21 mei 2014

Op 20 mei nam secretaris & penningmeester Jaap de Boer na een bestuursperiode van vijf jaar afscheid van Stichting Grondbeheer. Mede dankzij de inzet van Jaap de Boer is de organisatie geprofessionaliseerd waardoor Grondbeheer een vernieuwend en baanbrekend pachtmodel heeft en het CBF-certificaat voor kleine goede doelen.

Rentmeester

Jaap de Boer startte vijf jaar geleden als secretaris van de Raad van Bestuur van Stichting Grondbeheer. Het hoorde bij zijn takenpakket om het contact met de boeren te onderhouden als rentmeester van Grondbeheer. Onder leiding van voormalig voorzitter Jan Diek van Mansvelt heeft De Boer een structurele bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de organisatie. Gedurende die bestuursperiode is de bekendheid van en het vertrouwen in de stichting enorm toegenomen. Hoewel Stichting Grondbeheer nog steeds groeit, kunnen met de huidige inkomsten de meeste aanvragen van boeren en tuinders niet gehonoreerd worden. In deze situatie kan Jaap de Boer zijn ambities onvoldoende kwijt. Hij heeft dan ook besloten om het stokje door te geven aan Severijn Velmans. Met het vertrek van De Boer bestaat de Raad van Bestuur uit drie leden: voorzitter Kees van Biert, penningmeester Severijn Velmans en fondsenwerver Loes van Loenen. Om de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden, gaat het bestuur verder als driemanschap.

Nieuw pachtmodel

Als rentmeester van Grondbeheer heeft Jaap de Boer in samenwerking met het Louis Bolk Instituut een vernieuwend en baanbrekend pachtmodel ontwikkeld waarbij de pachtprijs is losgekoppeld van de marktwaarde van de grond. In dit nieuwe model is de pachtprijs gebaseerd op het opbrengend vermogen van de grond. Dit model sluit aan op de doelstelling van Grondbeheer om los te komen van het huidige economische model. Parallel aan de invoering van het nieuwe pachtmodel heeft De Boer de financiële verslaglegging op niveau gebracht zodat een controlerende accountantsverklaring mogelijk is. Mede daardoor heeft Grondbeheer in 2013 het CBF-certificaat voor kleine goede doelen toegewezen gekregen. Onder De Boer is ook het beleid over rood (gebouwen) en groen (landbouwgrond) verder ontwikkeld. Daarmee kwam er een antwoord op de steeds terugkerende vraag of Grondbeheer naast grond ook in gebouwen moest investeren. Met behulp van een ingestelde adviescommissie heeft Grondbeheer besloten zich op landbouwgrond te richten, inclusief de ondergrond van opstallen behorende bij de betreffende landbouwgrond.

U bent hier