Sla op de Noorderhoeve
It's the food, my friend | debatavond in de Rode Hoed Amsterdam

ma 18 mrt 20:00 uur t/m 22:00 uur

De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie
Hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, en tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2-uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk. De titel van de nieuwe serie: “Nederland op de tekentafel”. Op de tweede avond staan onze bodem en de grondmarkt centraal.

Bij het herontwerpen van Nederland spelen de grond en de grondmarkt een cruciale rol. Dat gaat niet goed: grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.  

Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is daarbij de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?

Een debat aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen.

Sprekers:

  • Krijn Poppe, Wageningen UR, over de impact van de grondmarkt op voedselproductie, bodemkwaliteit en biodiversiteit.
  • Prof. Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, trekker Deltaplan Biodiversiteitsherstel en nr 1 in Trouw’s Duurzame Top-100, over bodemkwaliteit, biodiversiteit en de grondmarkt.
  • Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.

Kijk hier voor meer info.

U bent hier