Kapucijners op de Hondspol
Jonge boeren rennen ruim 8.000 euro bijeen

vr 13 nov 2015

De studenten van Groenhorst Dronten Warmonderhof Opleidingen, de boeren van de toekomst, hebben donderdag 12 november ruim achtduizend euro bijeen gelopen. Met dat bedrag koopt Grondbeheer biologisch-dynamische landbouwgrond aan. De school organiseerde daartoe een sponsorloop. Met zes euro kan gemiddeld één vierkante meter vruchtbare landbouwgrond vrijgekocht worden. 

Het parcours van de sponsorloop liep over de schoolboerderijen van Warmonderhof en mat vijfhonderd meter. Studenten hadden de afgelopen weken sponsors geworven in hun eigen familie- en vriendenkring en in hun netwerk van stageboeren en instellingen die de bd-landbouw een warm hart toe dragen, zoals de Triodos Foundation. 

Voor de sponsorloop stelden diverse leveranciers prijzen beschikbaar. De klas die het meeste sponsorgeld bijeen heeft gelopen, klas 2 van de voltijdopleiding van Warmonderhof, kreeg van groothandel BD Totaal een pizza-hut-pakket uitgereikt, waarmee ze voor de hele klas bij de pizzaoven op het schoolterrein een feestelijke pizza-avond kunnen organiseren.

De student die het meeste sponsorgeld bijeen liep, was Robbert Koolkaas, student aan de deeltijdopleiding Stadslandbouw van de Warmonderhof-locatie in Amsterdam. Hij liep 13,5 kilometer en won daarmee een bronzen spade, beschikbaar gesteld door Stichting Grondbeheer en KoperSporen. Elke deelnemer kreeg bovendien een goodybag gevuld met lekkers, beschikbaar gesteld door biologische eetwinkel Estafette.

Kees van Biert, voorzitter van BD Grondbeheer, reikte de prijzen uit en bedankte de deelnemers. “Het is geweldig dat de studenten zó veel bijeen hebben gelopen. Met de gelden kan Grondbeheer vruchtbare gronden voor eeuwig veiligstellen voor biologisch-dynamische boeren.”

Motivatie
De actie werd op touw gezet om twee redenen: overname van BD-boerderijen legt wegens de hoge grondprijzen een onevenredig grote druk op de schouders van nieuwe boeren. Zeker omdat veel jonge BD-boeren die van de Warmonderhof-opleiding komen, niet uit een boerenfamilie komen. Tegelijkertijd zijn er veel BD-boeren in de overnameleeftijd. Zij hebben decennia lang gewerkt aan het opbouwen van een vruchtbare bodem. Door eindeloze aandacht, compostering, niet kerende grondbewerking en het gebruik van preparaten hebben zij een bodem gecreëerd waarin gezond voedsel geteeld kan worden. Zij zoeken een overnamekandidaat.

Daarom werft Stichting Grondbeheer gelden om deze biologisch-dynamische gronden aan te kopen en tegen een normale pachtprijs te verpachten aan nieuwe BD-boeren. Die kunnen zo voortbouwen op de erfenis van hun BD-voorganger en bovendien is de pacht dusdanig, dat ze sneller een normale boterham kunnen verdienen met hun boerderij.

Kijk op onze Facebookpagina voor meer foto's van de sponsorloop en word fan.

U bent hier