Gemengd bedrijf bij De Kromme Lepel
Jonge boeren rennen voor vierkante meters biologische landbouwgrond

wo 15 jul 2015

DRONTEN – De studenten van Groenhorst Dronten Warmonderhof Opleidingen gaan 12 november hardlopen voor voldoende biologisch dynamische landbouwgrond in de toekomst; hún toekomst. Met zes euro per rondje kopen ze één vierkante meter vruchtbare landbouwgrond vrij. De aankoop van de gronden loopt via Stichting Grondbeheer.

Een biologisch dynamische boer heeft vaak decennia lang gewerkt aan het opbouwen van een vruchtbare bodem onder zijn bedrijf. Door eindeloze aandacht, compostering, niet kerende grondbewerking en het gebruik van preparaten heeft hij een bodem gecreëerd waarin planten zonder gif gezond kunnen groeien.
Deze grond moet bewaard worden voor de toekomst, veilig worden gesteld voor jonge, nieuwe biologisch dynamische boeren die willen starten met hun bedrijf. Maar grond is duur, en de aanschaf van grond legt daarmee een onevenredig grote druk op de schouders van nieuwe boeren. Stichting Grondbeheer werft gelden om biologisch dynamische grond te kopen en tegen een normale pachtprijs te verpachten aan nieuwe bd-boeren. Die kunnen zo voortbouwen op de erfenis van hun bd-voorganger en bovendien is de pacht dusdanig, dat ze sneller een normale boterham kunnen verdienen met hun boerderij.

Geld nodig
Er is, kortom, veel geld nodig om bd-landbouwgronden veilig te stellen voor de toekomst. Daarom hebben Stichting Grondbeheer en Warmonderhof de handen ineen geslagen. Op Warmonderhof worden al zeventig jaar lang de biologisch dynamische boeren van de toekomst opgeleid. Het gros van deze studenten komt niet uit een landbouwfamilie en heeft dus geen familiebedrijf achter de hand waar hij of zij kan instromen als opvolger. Deze studenten doen op donderdag 12 november op de akkers van de schoolboerderijen mee aan een sponsorloop. Daarmee werven ze donaties, die Stichting Grondbeheer kan gebruiken om extra bd-grond aan te kopen. De studenten lopen, kortom, voor hun eigen toekomst als bd-boer.

Hoe het werkt
Met een eenmalige donatie van zes euro is één vierkante meter voor altijd veilig gesteld als vruchtbare, biologisch dynamische landbouwgrond. Met elk rondje rent een leerling voor één vierkante meter grond. Eén rondje heeft een lengte van HOEVEEL kilometer; dat is één rondje over de schoolboerderijen van Warmonderhof. Het parcours wordt gemaakt door de studenten zelf. Zij werven ook hun eigen sponsors in hun eigen familie-, vrienden- en kennissenkring, waardoor hun eigen netwerk kan zorgen dat zij straks boer kunnen worden.

U bent hier