Gemengd bedrijf bij De Kromme Lepel
Landbouwgrond en bedrijfsvoering van De Hondspol veiliggesteld

vr 29 apr 2016

Stichting Grondbeheer heeft vandaag de koopakte getekend voor de 30 hectare biodynamische landbouwgrond van zorgboerderij De Hondspol in Driebergen. De grond wordt tegen een pachtprijs – waarbinnen duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft – verpacht aan de huidige boeren en tuinders. Met de aankoop is het voortbestaan van De Hondspol gered.

Tot vanochtend was De Hondspol het eigendom van Stichting Lievegoed, een landelijke zorginstelling voor mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking. Door financiële problemen heeft Lievegoed, ondanks de goede resultaten van De Hondspol, moeten besluiten om de zorgboerderij te verkopen. De boeren, tuinders en zuivelverwerkers van De Hondspol hebben toen direct een actie op touw gezet om de boerderij te redden. De eerste stap was de overname van de roerende goederen, zoals de koeien en machines. Dankzij een crowdfundactie is de benodigde 250 duizend euro binnen drie weken opgehaald. Het succes van de crowdfundactie laat zien dat de wens om De Hondspol te redden breed gedragen wordt in Driebergen en omstreken.

Stichting Grondbeheer heeft zich ontfermd over de landbouwgrond. Het erf en de gebouwen zijn aangekocht door De Hondspol. Met de aankoop van de onroerende goederen is vandaag de tweede stap gezet. Om de 30 hectare te kunnen kopen, heeft Grondbeheer een lening bij Triodos Bank afgesloten. De derde en laatste stap in het duurzaam veiligstellen van De Hondspol is het aflossen van de lening op grond met schenkgeld en de uitgifte van eeuwigdurende obligaties aan toonder. Als de grond vrij is van lastendruk kan de pachtprijs voor de boeren en tuinders omlaag. Op 24 juni a.s. zal Stichting Grondbeheer een campagne aftrappen om periodieke schenkers, sponsors en obligatiehouders te werven. Het doel is om binnen 7 jaar de grond vrij te maken.

De aflossing van de lening heeft maatschappelijke urgentie. Stichting Grondbeheer heeft financiële ruimte nodig om meer biodynamische landbouwgrond aan te kunnen kopen. Op de korte termijn zullen er namelijk een groot aantal biodynamische boeren en tuinders, die geen bedrijfsopvolging binnen de eigen familie hebben, met pensioen gaan. Een twintigtal van hen heeft de wens geuit om hun levenswerk bij Stichting Grondbeheer onder te brengen. Op deze manier kan vitale landbouwgrond zonder winstoogmerk doorgegeven worden aan de nieuwe generatie biodynamische boeren en tuinders.

U bent hier