Grasland is niet alleen voor de koeien!
Links

Stichting BD Grondbeheer werkt samen of heeft een warme band met de volgende organisaties:

De BD-vereniging is de vereniging voor biodynamische landbouw. De BD-vereniging biedt een aantal werkgroepen aan waarbinnen boeren van elkaar blijven leren en zich blijven professionaliseren. De BD-vereniging geeft het maandblad Dynamisch Perspectief uit met inhoudelijke informatie over de biodynamische landbouw.

Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw door de inzet van het Demeter-keurmerk, dat zij controleert en certificeert. Met promotieactiviteiten vergroot zij de bekendheid van het Demeter keurmerk.

De Warmonderhof heeft een vol- en deeltijdopleiding tot biodynamische boer. De opleiding is uniek in Europa en heeft een all-round karakter. Natuurlijk wordt er geleerd. Maar niet alleen theoretisch, want op de Warmonderhof wordt de theorie gelijk in praktijk gebracht op de eigen bedrijven. Ook het als mens groeien in de veelzijdigheden van het groene ondernemerschap wordt onderwezen en geoefend.

Loverendale is opgericht in 1926 als een van de eerste biodynamische landbouwbedrijven in de wereld. Zij is daarmee één van de pioniers op het gebied van de ontwikkeling van de biodynamische landbouwmethode. Loverendale beheert twee biodynamische bedrijven.

Stichting Avalon beheert de grond van twee biodynamische bedrijven in Zeeland. Net als Stichting Grondbeheer doet Avalon dit om de grondlasten van de boeren te verlagen.

De Summer Foundation streeft naar een samenleving waarin ieder mens zich in vrijheid kan ontwikkelen, in gelijkheid kan meedenken, spreken en besluiten over alle afspraken, regels en wetten die tussen hem en anderen gelden, in solidariteit zijn deel ontvangt van al datgene wat mens en aarde voortbrengen en daaraan ook in solidariteit zijn bijdrage toevoegt.

Gevoel voor humus is een initiatief dat zich inzet voor het herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem.

Het biogrondfonds De Landgenoten verwerft financiële middelen via de verkoop van aandelen, via schenkingen en legaten. Met deze middelen koopt ze grond aan en de eventueel bijhorende gebouwen. Vervolgens verleent ze betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden aan gecertificeerd biologische landbouwbedrijven. Ook boeren in omschakeling naar bio kunnen gebruik maken van de verworven gronden.

U bent hier