Tomaatjes bij De Kromme Lepel
Manfred blogt: loslaten vanuit verbinding | De deugden van Vissen

vr 2 mrt 2018

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van landbouwgrond – de uitdagingen van deze tijd – bieden ook een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Elke maand blogt Manfred van Doorn, bestuurder van Stichting Grondbeheer, hoe de sterrenbeelden ons deugden aanreiken die wij nodig hebben om duurzaam met de aarde en onszelf om te gaan.

Vissen (22 februari – 21 maart)

Een vis in de natuur heeft weinig broedverzorging nodig. Als gevolg daarvan heeft een vis ook weinig hechting met zijn ouders. Vissen zijn echter wel gehecht aan hun geboortegrond. De rode zalm bijvoorbeeld zwemt vanuit de Grote Oceaan wel tweeduizend kilometer stroomopwaarts naar het zoetwatermeer waar hij geboren is, om daar te paaien en te sterven. De deugd die sterrenbeeld Vissen ons aanreikt is onthechting, wat pas een waardevolle eigenschap is als je het kunt ontwikkelen vanuit een gezonde hechting met mens en materie.

Het Vissen-symbool zijn twee halve cirkelbogen, met de rug naar elkaar toe, verbonden door een horizontale lijn. De dwarsbalk staat voor onze levensloop, waarin we de illusie van een lineaire tijd ervaren. De cirkelbogen verbeelden de oneindigheid van leven en dood. Onze ziel lost twee keer op in die oneindigheid: voor onze geboorte als ons lichaam zich vormt in de baarmoeder en na onze dood, wanneer we ons lichaam weer loslaten.

Het spanningsveld tussen Vissen en tegenpool Maagd ervaren we al in de baarmoeder. De enorme oceaan waar het embryo vol vertrouwen in drijft, kan alleen bestaan omdat de moeder zo betrouwbaar is en de opening dichthoudt met haar baarmoedermond. In dit spanningsveld van vertrouwen en betrouwbaarheid ontstaat het principe van verbinding. In de baarmoeder is dat de navelstreng, die het embryo en de moeder op een wonderbaarlijke manier hecht en onthecht. De navelstreng is ongekend sterk waardoor moeder en kind stevig met elkaar verbonden zijn. Tegelijkertijd houdt de placenta de bloedsomlopen van moeder en kind op een miraculeuze manier gescheiden; het kind kan zelfs een andere bloedgroep dan de moeder hebben.

De essentie van de biodynamische boer is dat hij vol overgave op de natuur vertrouwt. Hij laat zich niet verleiden door de rechtlijnige illusie van monoculturen en kunstmest maar zoekt de balans in cirkels, zoals het zo goed mogelijk sluiten van de kringloop. Ikzelf vind de composthoop het ultieme beeld van Vissen: dood plantmateriaal dat in de 'baarmoeder' van de composthoop een magisch en onzichtbaar proces aangaat en vervolgens nieuwe levenskracht aan de bodem geeft.

De oneindige cirkels van Vissen inspireren bij uitstek voor de verduurzaming van je dagelijkse leven. Op de eerste plaats helpt dit beeld om toe te groeien naar een circulaire economie waarin afval de grondstof is voor nieuwe producten. Ook de trend van 'ontspullen' past bij Vissen: houden van de spullen die je nodig hebt en loslaten (of niet kopen) wat je niet meer nodig hebt. In overgave met de natuur kunnen zijn, is ook een enorme deugd die Vissen ons aanreikt. Dat betekent dat je bewust kiest voor seizoensgroente uit de eigen regio en met mooi weer naar buiten gaat. Wanneer je dat ritme van de natuur weet op te pikken, zul je merken dat de cirkel van je eigen ademhaling ook beter gaat stromen. Mensen hebben tegenwoordig zoveel stress dat ze onthecht raken van hun eigen lichaam en niet diep genoeg meer ademen.

De grootste verduurzaming waartoe Vissen ons kan aanzetten, is om jouw lineaire levensloop te verbinden met de oneindige cirkels van het verleden en de toekomst. Als je dat weet te bereiken, ben je dankbaar voor wat jij hebt geërfd en ga je zorgvuldig om met je eigen nalatenschap. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor de shit van je voorouders, zoals een oorlogstrauma dat al generatie op generatie wordt doorgegeven of het gat in de ozonlaag dat decennia geleden is ontstaan. Naarmate je meer puin uit het verleden opruimt en naarmate je meer zorgt voor de toekomst, door bijvoorbeeld te kiezen voor biodynamische geteelde voeding en de trein in plaats van het vliegtuig, zullen er minder demonen aan je trekken. Met duurzaam leven geef jij jezelf een oneindig grote beloning: je komt vrijer in het leven te staan én je voelt meer verbinding met alles wat leeft.

In 2018 bestaat Stichting Grondbeheer 40 jaar. Dat vieren ze met diverse acties, waaronder de performance 'De aarde is van iedereen' en een Theater College door Manfred van Doorn.

U bent hier