Gemengd bedrijf bij De Kromme Lepel
Manfred blogt: Stairway to heaven en consuminderen | De deugden van Steenbok

do 11 jan 2018

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van landbouwgrond – de uitdagingen van deze tijd – bieden ook een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Elke maand blogt Manfred van Doorn, bestuurder van Stichting Grondbeheer, hoe de sterrenbeelden ons deugden aanreiken die wij nodig hebben om duurzaam met de aarde en onszelf om te gaan.

Steenbok (22 december – 21 januari)

Steenbok is een berggeit die via smalle rotsrandjes naar de top kan klimmen. Dat symboliseert dat Steenbok weinig materie nodig heeft voor maximale spiritualiteit. Maar die materie is wel essentieel. Alleen vanuit een liefdevolle verhouding met de materie kun je het licht bereiken. Steenbok draagt de grappige paradox in zich van eenzaam aan de top en tegelijkertijd een kuddedier zijn. De deugd die dan ook bij Steenbok hoort, is het vermogen om door jouw eigen eenzaamheid heen de anderen lief te hebben.

In het jaargetijde staat Steenbok voor dood en wederopstanding. Als het buiten flink vriest en een deel van het onkruid en de plaaginsecten sterft, kan het ecosysteem in het voorjaar in een nieuwe balans herrijzen. Ook veel zaden moeten eerst zwart en doods worden voordat ze kiemkracht krijgen. In de cyclus van het leven hebben we de dood nodig. De biodynamische boer vertrouwt op deze dood en wederopstanding in het tempo van de aarde. Een gangbare boer die met glyfosaat het land geel spuit, bootst de natuurlijke doodsprocessen na en versnelt ze ook. Op de korte termijn lijkt dat misschien efficiënt maar op de lange termijn zal er geen wederopstanding meer mogelijk zijn.

Waar Steenbok staat voor koude winters en spiritualiteit, zo vertegenwoordigt zijn tegenpool Kreeft de warmte van de zomer en het materialisme. Met Steenbok als leidend beeld kun je het bezitsdenken stapje voor stapje transformeren naar het zijnsdenken. Oftewel, de carrièreladder van Kreeft transformeren naar de hemelladder van Steenbok. Dat spanningsveld tussen Kreeft en Steenbok vat Led Zeppelin heel mooi samen: “She is buying a stairway to heaven.” Het liefst willen wij de controle houden en die stairway to heaven kopen met geld. Daarmee is Steenbok ook een oproep tot moedsontwikkeling. De moed hebben om het verlangen naar overmatig bezit en uiterlijke status in onszelf te laten sterven zodat we herboren kunnen worden als zijnswezens.

Om ons heen kunnen we het al zien gebeuren: jonge mensen herijken de definitie van rijkdom. Zij willen in kleine huizen wonen, schuldenvrij zijn en geen vlees meer eten. Die pogingen om minder te consumeren zie ik als een zoektocht naar innerlijke rijkdom. Het vrijmaken van grond, wat Stichting Grondbeheer doet, hoort ook bij die zoektocht. Mensen die hun privé geld schenken uit liefde voor de aarde en de generaties na ons, erkennen dat de aarde niet van ons is maar dat wij onderdeel zijn van haar. We hebben haar zwaartekracht wel nodig om boven onszelf uit te stijgen. Laten we goed geaard het licht liefhebben.

U bent hier