Er is geen land ter wereld waar de greep van politiek, technologie (wetenschap) en economie op de landbouw groter is dan in ons land. De gevolgen daarvan voor de bodemvruchtbaarheid, voor de gewassen en voor de gezondheid van dier en mens zijn desastreus. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die, geïnspireerd door antroposofie, als boer willen gaan werken aan vitalisering van de aarde. Uitbreiding van het totale areaal BD-landbouwgrond is dan ook wenselijk en noodzakelijk. Een instelling als Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw met haar vernieuwde doelstelling en ambitie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Geboren en getogen in de buurt van het oudste Nederlandse BD-bedijf Loverendale in Zeeland ben ik (op)gevoed met de vruchten van de BD-landbouw. Ik heb de waarde ervan aan den lijve ondervonden.

Langdurig heb ik in het bedrijfsleven directieposities bekleed en daarnaast antroposofische instellingen bestuurd. Het is erg bevredigend om deze ervaringen nu in te brengen als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Grondbeheer. Mijn ambitie is om vanuit die positie een maximale inspanning te verrichten om de plannen van de stichting helpen waar te maken.

Max Rutgers van Rozenburg
Voorzitter

U bent hier