help een alt

Michiel de Koe

Grond is de basis van alles wat leeft. En daarmee niet alleen van ons voedselsysteem, maar ook allesbepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Ons menselijk handelen heeft grote invloed daarop en dat geeft een verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Omdat ik concreet een steentje wil bijdragen aan de goede zorg voor onze levende aarde heb ik ooit voor het vak van rentmeester gekozen.
In de afgelopen twintig jaar heb ik telkens weer mogen ervaren hoe hecht de relatie is tussen landbouw en natuur. Ik ben er dan ook steeds sterker van overtuigd geraakt dat duurzame landbouw de sleutel is naar een schone leefomgeving, mooi landschap en rijke biodiversiteit. Ik put er hoop en inspiratie uit dat boeren en tuinders gezond voedsel kunnen produceren en tegelijkertijd dienstbaar zijn aan maatschappelijke behoeftes.
Vanuit mijn vakgebied kan ik zeggen: een gezonde en leefbare aarde nalaten is mogelijk mits we transformeren naar een duurzame landbouw die in balans is met onze leefomgeving. Als rentmeester zit het zorgvuldig beheren van onze aarde in onze genen en hebben we de kennis en ervaring om dat zorgvuldig te doen. De aanpak van Stichting Grondbeheer is mijns inziens dé manier om zo'n transitie aan te jagen. Ik ben er dan ook trots op dat ik als nieuwe bestuurder, samen met pachters, schenkers, obligatiehouders en partners van Stichting Grondbeheer concreet kan meehelpen om onze aarde veilig te stellen voor huidige en toekomstige generaties.

Michiel de Koe
Rentmeester
m.dekoe@bdgrondbeheer.nl

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen