help een alt

Willem Meijiers

In mijn huidige werk ontwikkel ik concepten om gronden te verwerven voor natuurontwikkeling. Onder andere met Vogelbescherming Nederland zetten we een weidevogelfonds op voor de aankoop van gronden om weidevogelboeren in staat te stellen te extensiveren. Het onderliggende mechanisme is zeer zeker bruikbaar voor BD Grondbeheer. Ik breng dus, naast kennis van de biologische landbouw, ook kennis in op het gebied van het financieren van gronden.

De pioniers van het eerste uur bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn niet altijd opvolgers binnen het bedrijf zodat er gezocht moet worden naar opvolgers buiten het bedrijf. Dan blijkt het bijzonder lastig te zijn de financiering rond te krijgen zonder de principes los te laten. Hier kan BD Stichting Grondbeheer een rol spelen.

Willem Meijers
Lid Raad van Toezicht

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen