Periodiek schenken met lening is een innovatieve en fiscaal vriendelijke combinatie van lenen en schenken. Het biedt de mogelijkheid om een financiële impuls aan (een bepaalde campagne van) Grondbeheer te geven waarbij u de fiscale voordelen van periodiek schenken optimaal benut.

Rekenvoorbeeld

Totale lening€5.000,-
Looptijd5 jaar
Rentevergoeding 1,5% per jaar
Aflossing€1.000,- per jaar, welke wordt geschonken aan Stichting Grondbeheer d.m.v. een periodieke schenking.

Rekenvoorbeeld samengevat in een schema

Jaar20212022202320242025
U krijgt 1,5% rente€75,-€60,-€45,-€60,-€15,-
Aflossing = schenking = aftrekpost€1.000,-€1.000,-€1.000,-€1.000,-€1.000,-
Resterende lening€4.000,-€3.000,-€2.000,-€1.000,-0

Fiscale aspecten

De rente die u jaarlijks van Stichting Grondbeheer ontvangt is netto; u betaalt hierover geen belasting. De jaarlijkse aflossing van €1.000,- schenkt u aan Grondbeheer d.m.v. een periodieke schenking. Een ‘Periodieke gift in geld’ is jaarlijks volledig (100%) aftrekbaar (box 1).

Overeenkomst

Periodiek schenken is snel geregeld. Een schriftelijke overeenkomst met Stichting Grondbeheer is uw bewijs voor de belastingdienst; u kunt het formulier van deze overeenkomst hier downloaden. De voorwaarde is dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt (zoals de €1.000,- in het rekenvoorbeeld) gedurende een periode van 5 jaar of langer. De schenkingsovereenkomst kan zonder fiscale gevolgen worden stopgezet bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of overlijden. Voor de lening is een aparte schriftelijke overeenkomst nodig. Tussenkomst van de notaris is niet verplicht maar als u dat bij hoge bedragen wenselijk vindt, draagt Stichting Grondbeheer de notariskosten.

Wilt u overgaan tot periodiek schenken met lening? Neem dan contact op met Tom Waller, t.waller@bdgrondbeheer.nl

U bent hier