De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Kees van Biert, voorzitter
Tom Waller, secretaris & penningmeester
Michiel de Koe, rentmeester
Thomas Steiner, communicatie & fondsenwerving

Grondbeheer werkt met een Raad van Toezicht model. Dit betekent dat de bestuurders een bezoldigd werkbestuur vormen en de toezichthouders onbezoldigd zijn. Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur van Grondbeheer voldoet aan de gestelde criteria voor ANBI.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door:

  • Annelijn Steenbruggen, communicatie & fondsenwerving.

U bent hier