De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Kees van Biert, voorzitter
Tom Waller, secretaris & penningmeester

Grondbeheer werkt met een Raad van Toezicht model. Dit betekent dat de bestuurders een bezoldigd werkbestuur vormen en de toezichthouders onbezoldigd zijn. Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur van Grondbeheer voldoet aan de gestelde criteria voor ANBI's en is hier in te zien.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door:
Manfred van Doorn, ambassadeur en spreekbuis
Annelijn Steenbruggen, communicatie en fondsenwerving

U bent hier