Koe op De Vijfsprong
Ronald van der Giessen en Willem Meijers treden toe tot Raad van Toezicht

wo 25 sep 2013

De Raad van Toezicht van Stichting Grondbeheer is vanaf 24 september 2013 versterkt met twee nieuwe leden: Ronald van der Giessen en Willem Meijers. Grondbeheer voelt zich vereerd dat deze twee zwaargewichten hun kennis en ervaring willen inbrengen om de groeikansen en zichtbaarheid van de stichting te vergroten. 

Ronald van der Giessen (1959), directeur van Het Oranje Fonds, wil zich als lid van de RvT sterk maken om het aantal donateurs en nalatenschappen voor Grondbeheer uit te bouwen. Van der Giessen: “Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen willen bijdragen aan Grondbeheer. Er is een groeiende vraag naar biologische voeding en mensen snappen dat er een relatie is tussen vitale grond en gezonde producten. Om die grote groep mensen te bereiken, is het wel nodig dat het grondbezit van Grondbeheer toeneemt. Alleen dan kan Grondbeheer meer bekendheid krijgen en impact gaan maken.” 

Willem Meijers (1968), adviseur bij Nationaal Groenfonds, wil zich als lid van de RvT inzetten om innovatieve financieringsvormen voor de aankoop van biodynamische landbouwgrond te ontwikkelen. Meijers: “In mijn huidige werk ontwikkel ik concepten om gronden te verwerven voor natuurontwikkeling. Onder andere met Vogelbescherming Nederland zetten we een weidevogelfonds op voor de aankoop van gronden om weidevogelboeren in staat te stellen te extensiveren. Het onderliggende mechanisme is zeer zeker bruikbaar voor Grondbeheer.”

U bent hier