Gemengd bedrijf op de Noorderhoeve
Stichting Grondbeheer krijgt CBF-Certificaat voor kleine goede doelen

di 10 sep 2013

Landbouw is de basis van ons bestaan. Het is de bron van ons voedsel en bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving. Landbouwgrond vrijmaken en duurzaam beheren, is dan ook van maatschappelijk belang. Om die reden heeft Stichting Grondbeheer deze maand het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen toegekend gekregen.

Vitale bodems

Grondbeheer is erkend als goed doel omdat ze landbouwgrond 'vrijmaakt'. Dat betekent dat ze landbouwgrond uit het economische verkeer haalt en verpacht tegen pachtprijzen die gebaseerd zijn op het duurzaam producerend vermogen van de grond en niet op de rente of economische waarde. Op die manier hoeven de pachters geen 'roofbouw' te plegen en kunnen ze de vitaliteit van de bodems juist opbouwen.

Hoge grondprijzen

Het werk van Grondbeheer is actueler dan ooit. Huizenbouw en speculaties hebben de grondprijzen opgedreven. Boeren die willen starten of uitbreiden, moeten hoge schulden aangaan en zware rentelasten betalen om grond te kunnen verwerven. Die lasten kun je alleen met zeer intensieve landbouw terugverdienen. Die intensieve landbouw gaat echter ten koste van landschap, natuur en bodemkwaliteit.

Eigentijdse bedrijfsopvolging

Met het vrijmaken van biodynamische landbouwgrond biedt Grondbeheer een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en bedrijfsopvolging. Boeren en tuinders huren als het ware het bedrijf voor de periode dat ze er werkzaam zijn. Als ze aan het eind van hun loopbaan met pensioen gaan, zoekt Grondbeheer samen met hen naar een geschikte opvolger. Vruchtbare landbouwgrond gaat op deze manier van generatie op generatie.

U bent hier