Sla op de Noorderhoeve
Stichting Grondbeheer verwerft 13,5 hectare biodynamische landbouwgrond voor Urtica de Vijfsprong

ma 29 jul 2019

Stichting Grondbeheer heeft de koopakte getekend van 13,5 hectare landbouwgrond voor Urtica de Vijfsprong. In 1992 verwierf Grondbeheer al 3 hectare voor deze biodynamische zorgboerderij in Vorden. De nieuwe hectares geeft Urtica de Vijfsprong meer stabiliteit voor de toekomst.

Tot voor kort beschikte Urtica de Vijfsprong over 2,5 eigen hectare en 3 hectare van Stichting Grondbeheer. De andere huiskavels werden met kortlopende contracten gepacht van twee buren, wat onzekerheid voor de toekomst gaf. Toen één van de buren zijn grond in de verkoop zette, is deze kans aangegrepen om de boerderij als geheel veilig te stellen. Stichting Grondbeheer is in gesprek gegaan met beide buren en heeft van hen 13,5 hectare kunnen verwerven. Hiermee is in totaal 19 hectare rondom het boerenerf eeuwigdurend bestemd voor biodynamische landbouw.

Campagne

De 13,5 nieuwe hectares zijn aangekocht met een lening bij Triodos Bank én de belofte dat deze lening wordt afgelost. Wanneer de grond bevrijd is van de hypothecaire last kan het tegen lage pachtprijzen beschikbaar worden gesteld aan de boeren en tuinders. Voor het vrijmaken van de grond hebben Urtica de Vijfsprong en Stichting Grondbeheer een wervingscampagne op poten gezet, die rustig van start is gegaan en na de zomervakantie feestelijk zal worden afgetrapt. De gedachte onder deze campagne is dat veel beekjes een groot water maken. Als elke liefhebber van Urtica de Vijfsprong een beetje schenkt of een eeuwigdurende obligatie koopt, kunnen zij met vereende schenkkracht de biodynamische zorgboerderij veiligstellen voor de toekomst.

Continuïteit

Naast de 19 hectares vrije grond pacht Urtica de Vijfsprong nog circa 80 hectare bij particulieren en de vereniging Natuurmonumenten. Voor de continuïteit van het biodynamische bedrijf met vijftig melkkoeien is het wenselijk dat de particuliere gronden ter zijner tijd ook door Stichting Grondbeheer worden verworven. Wanneer de recent verworven 13,5 hectare zijn vrijgemaakt, heeft Stichting Grondbeheer weer financiële ruimte voor nieuwe grondaankopen. Een schenking of obligatie maakt dus heel concreet vierkante meters landbouw grond vrij en is tevens een impuls voor verdere groei van het biodynamische landbouwareaal.

Kijk hier voor meer info.

U bent hier