Tomaatjes bij De Kromme Lepel
Vacature voor erfpachter BD bedrijf de Wilhelminahoeve in Sint Philipsland, Zeeland

wo 4 dec 2019

De Wilhelminahoeve is een biologisch-dynamisch akkerbouw- en veebedrijf aan de Lageweg 12 in St. Philipsland. Het betreft een erf van circa 1,0 hectare met daarop een bedrijfswoning, traditionele Zeeuwse landbouwschuur (met aangebouwde potstal) en twee opslagschuren. Plus 78,75 hectare landbouwgrond in gebruik voor akkerbouw en veehouderij, waarvan 2,6 hectare langs de Bruintjeskreek met een kwalitatieve verplichting als ´natuurgebied´.

We zoeken een ondernemer met:

  • Bewezen affiniteit met biologisch-dynamische landbouw en antroposofie en minimaal 5 jaar ervaring in de BD akkerbouw en/of gemengde bedrijfsvoering, bij voorkeur als eindverantwoordelijke voor een of meerdere bedrijfstakken,
  • HBO werk- en denkniveau,
  • Bereidheid te investeren in bedrijfsgebouwen en woning, beschikkend over of bereid te investeren in roerende goederen en machines (vraag het informatiepakket op),
  • Bereidheid zich te vestigen op de boerderij aan de Lageweg 12 in Sint Philipsland, bereidheid om met collega BD ondernemers en buren en boeren in de regio samen te werken,
  • Kansen ziet in verdere ontwikkeling van het bedrijf, bijvoorbeeld in verwerking van producten, natuurbeheer, zorg of sociale activiteiten.

De boerderij wordt in erfpacht uitgegeven per 1 januari 2021 met een opstalrecht voor de gebouwen. Heb je belangstelling? Vraag een informatiepakket op bij Michiel de Koe, rentmeester bij Noorderstaete Rentmeesters, m.dekoe@noorderstaete.com of bel: 06-20053346.

Selectieprocedure
Wil je in aanmerking komen als erfpachter voor de Wilhelminahoeve? Geef je belangstelling door het insturen van een motivatiebrief, bedrijfsvisie en CV door aan Michiel de Koe voor 31 januari 2020.

Op basis van de inzendingen vraagt de selectiecommissie een aantal geschikte kandidaten om voor de Wilhelminahoeve een bedrijfsplan op te stellen inclusief toekomstvisie en financiële onderbouwing voor 1 maart 2020. Het bedrijfsplan kan worden toegelicht in een gesprek met de commissie die een voordracht voor de nieuwe pachter doet aan Stichting Grondbeheer. Daarna volgt de afronding en contractvorming in het voorjaar van 2020, waarna de erfpachter in de loop van 2020 de ruimte krijgt om zich in te werken in het bedrijf.
Bedrijfsnaam Wilhelminahoeve / Stichting Grondbeheer

U bent hier