Sla op de Noorderhoeve
Willem Meijers

Als lid van de Raad van Toezicht wil ik mij inzetten om innovatieve financieringsvormen voor de aankoop van biodynamische landbouwgrond te ontwikkelen. In mijn huidige werk bij Nationaal Groenfonds ontwikkel ik concepten om gronden te verwerven voor natuurontwikkeling. Onder andere met Vogelbescherming Nederland zetten we een weidevogelfonds op voor de aankoop van gronden om weidevogelboeren in staat te stellen te extensiveren. Het onderliggende mechanisme is zeer zeker bruikbaar voor Grondbeheer.

Willem Meijers
Adviseur Nationaal Groenfonds

U bent hier