Boer Brunia

Door mee te bewegen met de dieren en de natuur heb ik ervaren hoe alles wat leeft samenhangt.
een foto vanBoer Brunia

Jaring Brunia is geboren en getogen op de boerderij waar hij nu een toonaangevend biodynamisch melkveebedrijf heeft ontwikkeld. In eerste instantie hadden hij en zijn broer totaal geen ambitie om het familiebedrijf over te nemen. Hun ouders hadden de koeien en het melkquotum dan ook al verkocht.

Sociaal platteland
Tijdens zijn studie Plattelandsvernieuwing in Velp begon bij Jaring de interesse voor het boerenvak te groeien. Toen hij in 2010 afstudeerde wist hij het zeker: hij wilde boer worden op zijn ouderlijke bedrijf. “Ik had mijn vader nooit geholpen en dus ook nog nooit een koe gemolken,” blikt Jaring terug. “ Doordat ik niks van landbouw wist, stelde ik vragen: waarom gebruiken we kunstmest, waarom hebben we bestrijdingsmiddelen, antibiotica en krachtvoer nodig? Hoe meer vragen ik stelde, hoe minder ik van de huidige landbouw begreep. Ik vond het geen kloppend geheel. In Engeland maakte ik kennis met de permacultuur: een landbouw met minimale input en ingrepen. Zo wilde ik ook met de dieren en aarde omgaan. In mijn bedrijf heb ik dan ook gekozen om alle hulpmiddelen tussen gras en koe eruit te halen. Ook heb ik er bewust voor gekozen om niet te investeren in een melkrobot maar om een arbeidsplaats te scheppen. Op die manier draagt mijn onderneming bij aan een sociaal platteland.”

Droombedrijf
Eind 2014 heeft Jaring de 40 hectare familiegrond plus 15 hectare pachtgrond van It Fryske Gea omgeschakeld naar biologisch. In 2018 is hij doorgeschakeld naar de biodynamische landbouwmethode. Hij had echter nog te weinig land voor zijn droombedrijf: “Om met mijn extensieve en natuurinclusieve bedrijfsvoering voor zowel mijn gezin als medewerker brood op de plank te krijgen, had ik minimaal 75 melkkoeien en dus ook minstens 75 hectare nodig. Dankzij de grondaankoop van BD Grondbeheer heb ik nu betaalbare hectares tot mijn beschikking waarop ik mijn missie verder kan gaan ontwikkelen.”

Hoopgevende boodschap
De missie van Jaring is om te laten zien dat landbouw en natuur bij elkaar horen: “Door mee te bewegen met de dieren en de natuur heb ik ervaren hoe alles wat leeft samenhangt. Daarbij baseer ik mij volledig op de natuur en heb nauwelijks input van buitenaf nodig. Het resultaat is een landbouw zonder stikstofvervuiling, met een mooi landschap, een rijke biodiversiteit, een groot dierenwelzijn én ook nog een goed inkomen. Dat is een hoopgevende en belangrijke boodschap die ik aan burgers, consumenten en beleidsmakers wil vertellen.”

Duurzame randvoorwaarden
Voor de 28 hectare van Stichting BD Grondbeheer heeft Jaring een erfpachtcontract van dertig jaar en een pachtprijs die past bij zijn extensieve manier van werken: “Hoe langer ik erover nadenk hoe waanzinniger ik het vind. Dat ik zoveel vertrouwen en zulke duurzame randvoorwaarden krijg van een stichting die mij nog nauwelijks kent, geeft een enorme positieve boost. De aanpak van BD Grondbeheer is dé oplossing voor jonge boeren om hun bedrijf en het platteland groener en socialer te maken.”

Locatie

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen