help een alt

Wat is vrije grond?

BD Grondbeheer koopt landbouwgrond aan (en lost leningen op landbouwgrond af) met donaties en eeuwigdurende obligaties. Daarmee zijn onze gronden vrij van hypotheek en aflossingsdruk. Het is in onze statuten verankerd dat wij onze gronden nooit meer mogen verkopen. Zo halen we landbouwgrond uit het economisch verkeer, waarmee ze bevrijd zijn van handel en speculatie.

Omdat de vraag naar grond voor startende natuurvriendelijke boeren groter is dan BD Grondbeheer met donaties en eeuwigdurende obligaties kan aankopen, werken we sinds 2010 ook met tijdelijke leningen bij Triodos Bank en sinds 2021 met Samen voor Grond-obligaties. Dankzij deze leningen en obligaties hebben we meer tijd gecreëerd om de gronden vrij te maken.

Vrije ontwikkeling voor boeren

Hoewel BD Grondbeheer de eigenaar is van de gronden geven wij onze pachters het vertrouwen en de vrijheid om volgens hun eigen missie en visie een economisch en ecologisch gezond boerenbedrijf te ontwikkelen; onze erfpachtcontracten hebben daarom een looptijd tot wel dertig jaar. In ondernemerszin is het ook vrije grond. De enige voorwaarde is dat onze pachters met een landbouwmethode werken, die de kwaliteit van bodem, biodiversiteit, landschap en leefomgeving aantoonbaar verbetert.

Het mooie van onze aanpak is dat het een langetermijnoplossing biedt voor het behoud van vruchtbare landbouwbodems. De indianen dachten 7 generaties vooruit bij beslissingen. BD Grondbeheer garandeert bodemvruchtbaarheid voor minstens 7 generaties na ons.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen