help een alt

ANBI-status

Stichting BD Grondbeheer heeft een ANBI-status. Dat heeft de volgende twee fiscale voordelen:

  • Als je aan BD Grondbeheer schenkt, kun je een aantrekkelijk percentage van je schenking terugkrijgen van de belastingdienst.
  • BD Grondbeheer betaalt geen schenkbelasting. Jouw donatie komt dus 100% ten goede aan het goede doel: vrije grond voor natuurvriendelijke boeren.

Een periodieke gift heeft optimaal belastingvoordeel

Een herhalende donatie (periodieke schenking) met schenkovereenkomst heeft optimaal belastingvoordeel. Als bijvoorbeeld 42% belasting betaalt, krijg je 42% van het gedoneerde bedrag terug.

Een eenmalige gift kan deels fiscaal voordeel hebben

Een eenmalige donatie heeft ook belastingvoordeel, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Stel je jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de BD Grondbeheer aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Uit onze statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten blijkt dat BD Grondbeheer zich volledig richt op het algemeen nut.
  • BD Grondbeheer voldoet aan de 90%-eis, wat betekent dat nagenoeg het geheel van onze activiteiten het algemeen belang dienen.
  • We hebben geen winstoogmerk en de beloning van de beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
  • We hebben een actueel beleidsplan, een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen en we publiceren onze jaarrekeningen op onze website.

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen