help een alt

ANBI-status

Stichting BD Grondbeheer heeft een ANBI-status. Dat heeft de volgende twee fiscale voordelen:

  • Als je aan BD Grondbeheer schenkt, kun je een aantrekkelijk percentage van je schenking terugkrijgen van de belastingdienst.
  • BD Grondbeheer betaalt geen schenkbelasting. Jouw donatie komt ten goede aan het goede doel: vrije grond voor natuurvriendelijke boeren.

Een periodieke gift heeft optimaal belastingvoordeel

Een herhalende donatie (periodieke schenking) met schenkovereenkomst heeft optimaal belastingvoordeel. Als bijvoorbeeld 42% belasting betaalt, krijg je 42% van het gedoneerde bedrag terug.

Een eenmalige gift kan deels fiscaal voordeel hebben

Een periodieke gift is volledig fiscaal aftrekbaar van je belastbaar inkomen mits je minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt; afhankelijk van je inkomen ontvang je jaarlijk tot 37% van het gedoneerde bedrag terug. Sinds enkele jaren geldt een maximaal aftrektarief; bij de hoogste belastingschijf (49,5%) is het aftrektarief 37%. Oftewel: van een donatie van € 100,- ontvang je maximaal € 37,- terug.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de BD Grondbeheer aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Uit onze statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten blijkt dat BD Grondbeheer zich volledig richt op het algemeen nut.
  • BD Grondbeheer voldoet aan de 90%-eis, wat betekent dat nagenoeg het geheel van onze activiteiten het algemeen belang dienen.
  • We hebben geen winstoogmerk en de beloning van de beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
  • We hebben een actueel beleidsplan, een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen en we publiceren onze jaarrekeningen op onze website.
undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen