help een alt

Meerwaarden voor boeren

BD Grondbeheer geeft agrarische ondernemers de mogelijkheid om een natuurvriendelijk landbouwbedrijf te starten of uit te breiden. We hebben langjarige erfpachtcontracten zonder winstoogmerk.

Hoewel BD Grondbeheer de eigenaar is van de gronden geven wij onze pachters het vertrouwen en de vrijheid om er volgens hun eigen missie en visie een economisch en ecologisch gezond boerenbedrijf te ontwikkelen. De enige voorwaarde is dat ze met een landbouwmethode werken, die de kwaliteit van bodem, biodiversiteit, landschap en leefomgeving aantoonbaar verbetert.

Op grond van BD Grondbeheer hoeven startende, vaak jonge, boeren geen groot startkapitaal bij de bank te lenen. Ze pachten de grond voor de periode dat ze er werkzaam zijn. Als ze aan het eind van hun loopbaan met pensioen gaan, zoekt BD Grondbeheer samen met hen naar een geschikte bedrijfsopvolger. Vitale landbouwgrond gaat op deze manier van generatie op generatie.

BD Grondbeheer hanteert langdurige erfpachtcontracten waarbij we streven naar een erfpachtcontract van dertig jaar. Op onze pachtprijs zit geen winstoogmerk en is gebaseerd op het producerend vermogen van de grond. Zo krijgen boeren en tuinders de kans om een duurzaam bedrijf op te bouwen, dat hen een eerlijk loon oplevert.

BD Grondbeheer geeft er sterk de voorkeur aan om van een bedrijf alle grond te verwerven en niet slechts een deel. Op deze manier is de continuïteit van het bedrijf namelijk beter gewaarborgd.

Ben je agrarisch ondernemer en wil je land aankopen met of onderbrengen bij BD Grondbeheer? Neem dan contact op via: info@bdgrondbeheer.nl.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen