help een alt

Eeuwigdurende obligaties

Een bescheiden winst voor jezelf en een groots rendement voor de aarde. Onder dat motto biedt BD Grondbeheer een innovatief financieel product aan: eeuwigdurende obligaties in natuurvriendelijke landbouwgrond.

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- euro en een startrente van 1,5%. Als je bijvoorbeeld 10 obligaties aanschaft, ontvang je jaarlijks € 75,- euro rente. Koop de obligatie online en betaal via iDEAL. Per omgaande ontvang je het certificaat in pdf in je mailbox. Lees voor de aankoop het prospectus, de aanvulling op het prospectus en belangrijke informatie over de belegging.

  • Cadeautip! Geef een obligatie aan je (klein)kind, een bruidspaar of jarige! 🎁

Indexatie van de rente

Het rentepercentage wordt vijfjaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde inflatie (of deflatie) gemeten via de Consumenten Prijsindex (CPI). Via indexatie zal de rente maximaal oplopen tot 4% per jaar. Wanneer er gemiddeld deflatie is opgetreden, zal de nieuwe rente lager uitvallen.

Toezicht

De aanbieder en uitgifte van deze obligatie valt onder de vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligaties staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Economisch rendement

  • Een effectieve startrente van 1,5% over de aankoopwaarde van de obligatie.

Maatschappelijk rendement

  • Behoud van vruchtbare landbouwgrond op de lange termijn; eenmaal aangekochte hectares verkoopt de stichting nooit meer en blijven eeuwigdurend beschikbaar voor natuurvriendelijke landbouw.
  • De ontwikkeling van klimaatherstellende landbouw, waarin via humus-opbouw in de bodem significante hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer worden vastgelegd.
  • Toename van biodiversiteit en de ontwikkeling van een afwisselend landschap.
  • Het behoud van schone bodems, lucht en grondwater (geen vervuiling door chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest).
  • Het behoud van vruchtbare bodems en voedselproductie in een veranderend klimaat. Biodynamisch bewerkte bodems hebben een betere bodemstructuur en daardoor een grotere capaciteit om zowel bij droogte als wateroverlast het water vast te houden; de bodems (en oogsten) zijn daardoor minder kwetsbaar voor extreem weer en erosie.
  • Respectvolle omgang met mensen, dieren, planten en natuur.

Wat is een eeuwigdurende obligatie?

Een obligatie is niets meer en niets minder dan een schuldpapier waar een verplichting tegenover staat. De verplichting is de jaarlijkse rente die BD Grondbeheer aan de obligatiehouder betaalt. Eeuwigdurend betekent dat er geen aflossing mogelijk is maar dat BD Grondbeheer wel bereid is om eeuwig rente te betalen over het schuldpapier.

Onze motivatie om voor eeuwigdurende obligaties te kiezen, komt voort uit onze doelstelling: het vrij maken van grond. Zonder aflossingsverplichting is de grond werkelijk vrij van aflossingsdruk.

De rente wordt jaarlijks uitgekeerd en betaald uit de pacht, die de boer kan betalen vanuit een gezonde bedrijfsvoering. Naast de bescheiden rente is er ook maatschappelijke rendement. Als spin-off van de natuurvriendelijke landbouw nemen de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en kwaliteit van onze leefomgeving alleen maar toe. De eeuwigdurende obligaties zijn een passend product voor particulieren, investeerders en fondsen, die het maatschappelijke rendement voorop stellen en hun geld aan het werk willen zetten voor een mooie en schone wereld.

Een cadeau voor het leven

Met 'Cadeau voor het leven' kunnen (groot)ouders een obligatie aan hun (klein)kind geven. Het is een krachtig gebaar om letterlijk een stukje vruchtbare aarde door te geven aan je (klein)kinderen. Enerzijds geef je ze mee waar hun voedsel vandaan komt en anderzijds is de jaarlijkse rente voor kinderen een mooi zakcentje.

Wat is de waarde van geld?

We hopen dat de uitgifte van onze obligaties een discussie op gang brengt over rendement. Geld is namelijk alleen wat waard als er ook voedsel, drinkwater en schone lucht beschikbaar is. De toekomst van ons ons geld hangt dus nauw samen met de toekomst van onze landbouwgrond.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen