help een alt

Eeuwigdurende obligaties

Een bescheiden winst voor jezelf en een groots rendement voor de aarde. Onder dat motto biedt BD Grondbeheer een innovatief financieel product aan: eeuwigdurende obligaties in natuurvriendelijke landbouwgrond.

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- euro en een startrente van 1,5%. Als je bijvoorbeeld 10 obligaties aanschaft, ontvang je jaarlijks € 75,- euro rente. Koop de obligatie hier en betaal via iDEAL. Per omgaande ontvang je het certificaat in pdf in je mailbox.

  • Geef een cadeau voor het leven! Geef een obligatie aan je (klein)kind, een bruidspaar of jarige! 🎁

Indexatie

Het rentepercentage wordt vijfjaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde inflatie (of deflatie) gemeten via de Consumenten Prijsindex (CPI). Via indexatie zal de rente maximaal oplopen tot 4% per jaar. Wanneer er gemiddeld deflatie is opgetreden, zal de nieuwe rente lager uitvallen.

Toezicht

De aanbieder en uitgifte van deze obligatie valt onder de vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligaties staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Communicatie

Wij informeren onze obligatiehouders over de voortgang door middel van een jaarlijkse gedrukte nieuwsbrief en optioneel ook digitale nieuwsbrieven. Eens per jaar organiseren we een ontmoetingsdag voor donateurs en obligatiehouders bij een van onze pachters. Onze jaarrekeningen publiceren we jaarlijks hier.

Economisch rendement

  • Een effectieve startrente van 1,5% over de aankoopwaarde van de obligatie.

Maatschappelijk rendement

  • Behoud van vruchtbare landbouwgrond op de lange termijn; eenmaal aangekochte hectares verkoopt de stichting nooit meer en blijven eeuwigdurend beschikbaar voor natuurvriendelijke landbouw.
  • De ontwikkeling van klimaatherstellende landbouw, waarin via humus-opbouw in de bodem significante hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer worden vastgelegd.
  • Toename van biodiversiteit en de ontwikkeling van een afwisselend landschap.
  • Het behoud van schone bodems, lucht en grondwater (geen vervuiling door chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest).
  • Het behoud van vruchtbare bodems en voedselproductie in een veranderend klimaat. Biodynamisch bewerkte bodems hebben een betere bodemstructuur en daardoor een grotere capaciteit om zowel bij droogte als wateroverlast het water vast te houden; de bodems (en oogsten) zijn daardoor minder kwetsbaar voor extreem weer en erosie.
  • Respectvolle omgang met mensen, dieren, planten en natuur.

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen