een afbeelding ofzo

Vrije grond voor nieuwe boerderijen

Steun de groei van het natuurvriendelijke landbouwareaal met een donatie of eeuwigdurende obligatie.

Vitale landbouwgrond is een geschenk voor het leven op aarde. Met natuurvriendelijk landbouw kunnen we bodems, biodiversiteit, landschap en klimaat herstellen én tegelijkertijd gezond voedsel produceren.

Via deze campagne draag je actief bij aan de groei van het natuurvriendelijke landbouwareaal. BD Grondbeheer ziet erop toe dat deze vitale landbouwgrond over de generaties heen in goede handen blijft.

Donatie van (w)aarde

Met donaties, legaten en eeuwigdurende obligaties kopen wij landbouwgrond aan en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan boeren, die waarde toevoegen aan de aarde. Het is in onze statuten verankerd dat we verworven landbouwgrond nooit meer verkopen. Ons areaal groeit dus gestaag en biedt een levenskrachtig fundament voor huidige en toekomstige boeren en burgers.

Elke meter telt

De gemiddelde grondprijs in Nederland is 70 duizend euro per hectare. Met elke donatie van 7 euro kunnen we dus één vierkante meter landbouwgrond aankopen en veiligstellen voor de toekomst. Meter voor meter bouwen we zo met elkaar aan een leefbare aarde!

Jouw donatie maakt impact!

 • Natuurvriendelijke landbouw is de kortste weg naar een schone, diervriendelijke en leefbare aarde.
 • Vandaag en in de toekomst hebben we vruchtbare landbouwgrond nodig voor de productie van gezonde en vitale voeding.
 • Het agrarische boerenlandschap is cultureel erfgoed dat we behouden voor de volgende generaties.

Zelf overmaken?

Wil je liever doneren via je eigen bank? Maak dan een bijdrage over op rekeningnummer NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen. Dankjewel!

Koop eeuwigdurende obligaties

Een bescheiden winst voor jezelf en een groots rendement voor de aarde. Onder dat motto biedt BD Grondbeheer een innovatief financieel product aan: eeuwigdurende obligaties in natuurvriendelijke landbouwgrond.

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- euro en een startrente van 1,5%. Als je bijvoorbeeld 10 obligaties aanschaft, ontvang je jaarlijks € 75,- euro rente. Koop de obligatie online en betaal via iDEAL. Per omgaande ontvang je het certificaat in pdf in je mailbox.

 • Geef een cadeau voor het leven! Geef een obligatie aan je (klein)kind, een bruidspaar of jarige! 🎁

Indexatie van de rente

Het rentepercentage wordt vijfjaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde inflatie (of deflatie) gemeten via de Consumenten Prijsindex (CPI). Via indexatie zal de rente maximaal oplopen tot 4% per jaar. Wanneer er gemiddeld deflatie is opgetreden, zal de nieuwe rente lager uitvallen.

Toezicht

De aanbieder en uitgifte van deze obligatie valt onder de vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligaties staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Economisch rendement van eeuwigdurende obligaties

 • Een effectieve startrente van 1,5% over de aankoopwaarde van de obligatie.

Maatschappelijk rendement van jouw bijdrage aan vrije grond

 • Behoud van vruchtbare landbouwgrond op de lange termijn; eenmaal aangekochte hectares verkoopt de stichting nooit meer en blijven eeuwigdurend beschikbaar voor natuurvriendelijke landbouw.
 • De ontwikkeling van klimaatherstellende landbouw, waarin via humus-opbouw in de bodem significante hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer worden vastgelegd.
 • Toename van biodiversiteit en de ontwikkeling van een afwisselend landschap.
 • Het behoud van schone bodems, lucht en grondwater (geen vervuiling door chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest).
 • Het behoud van vruchtbare bodems en voedselproductie in een veranderend klimaat. Biodynamisch bewerkte bodems hebben een betere bodemstructuur en daardoor een grotere capaciteit om zowel bij droogte als wateroverlast het water vast te houden; de bodems (en oogsten) zijn daardoor minder kwetsbaar voor extreem weer en erosie.
 • Respectvolle omgang met mensen, dieren, planten en natuur.

We houden je op de hoogte

Ben je donateur en/of obligatiehouder? Dan informeren en inspireren wij jou 2x per jaar met een gedrukte nieuwsbrief en (indien gewenst) circa elk seizoen met een digitale nieuwsbrief. In juni organiseren we een ontmoetingsdag bij een van onze pachters, waarvoor je een persoonlijke uitnodiging ontvangt. Wel je dieper in het beleid en cijfers van onze stichting duiken? Lees dan hier jaarrekeningen.

Steun dit project

Herhalende donatie

Groei van het natuurvriendelijk landbouwareaal dankzij jou!

Herhalende donatie met fiscaal voordeel

Wil je structureel (minimaal vijf jaar) doneren? Kies dan deze optie.

Eeuwigdurende obligaties

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- euro en een startrente van 1,5%.

Eenmalige donatie

Veel beekjes maken een groot water.

Land en Boschzigt

Land en Boschzigt is de oudste biodynamische tuin van Nederland. Het is in 1947 opgezet door de Christengemeenschap met Pien Kortenoever als eerste tuinvrouw. Momenteel is Marieke Bous de vrouw van de tuin!

Lees verder

Er zijn nog geen donaties geplaatst

Nieuws over deze campagne

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen