help een alt

Aardpeer

Aardpeer, samen voor grond, is een initiatief van BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Samen hebben we alles in huis om met Aardpeer de wereld te veranderen.

Stichting BD Grondbeheer heeft jarenlange ervaring met het ophalen van donaties om meer biodynamische landbouw mogelijk te maken. Met Aardpeer kan BD Grondbeheer die kennis nu inzetten voor alle duurzame en natuurvriendelijke landbouwconcepten.

Wij.land wil ons landschap verbeteren en zorgen voor evenwicht tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land kan Aardpeer in contact brengen met boeren met een missie, en bovendien boeren coachen in het maken van een succesvolle transitie naar duurzame landbouw.

Herenboeren NL heeft als missie om alle Nederlanders bij hun voedselproductie te betrekken via farmingcommunities. Via Aardpeer werkt Stichting Herenboeren NL mee aan het realiseren van betaalbare toegang tot grond voor community farming.

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) ziet een andere manier van omgaan met geld en grond als essentieel voor het realiseren van zo’n transitie. TRMC ondersteunt Aardpeer daarom met kennis over businessmodellen, financieringsmogelijkheden en coördinatie.

Toffe peer

Waarom de naam Aardpeer? Omdat ‘aard’ verwijst naar de aarde, en ‘peer’ naar ‘toffe peer’. Je bent een toffe peer als je goed voor de aarde zorgt. Maar er is meer. ‘Peer’ verwijst ook naar het Engelse woord ‘peer’, dat ‘gelijke’ betekent. Burgers, boeren en bedrijven – ze zijn elkaars peers als het om gezonde grond gaat. Ten slotte: een aardpeer is, behalve een vergeten groente, een oersterke woekeraar. We hopen vurig dat ook onze beweging gaat groeien als aardpeer.

Samen voor Grond Obligaties

Aardpeer startte begin 2021 met een eerste uitgifte van de ‘Samen voor Grond’ obligatie, uitgegeven door BD Grondbeheer. Samen met 700 investeerders werd er 7,2 miljoen euro opgehaald voor vijf natuurvriendelijke boeren. De eerste groep beleggers bestaat uit particulieren, institutionele beleggers en maatschappelijke organisaties zoals Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland.

Begin 2022 brachten we een tweede obligatie uit: ‘Samen voor Grond II’. Bij deze nieuwe uitgifte hebben we 3,2 miljoen euro opgehaald voor wederom 5 natuurvriendelijke boeren.

In 2024 staat de uitgifte van Samen voor Grond III gepland.

An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen