help een alt

Geschiedenis

BD Grondbeheer is in 1978 opgericht om landbouwgronden te verwerven voor biodynamische boeren. In 2021 hebben we samen met Wij.land, Herenboeren NL en Triodos de beweging Aardpeer opgericht. Sindsdien verwerven we landbouwgrond voor alle natuurvriendelijk werkende boeren, die met voedselproductie het bodemleven, landschap en de biodiversiteit aantoonbaar verbeteren.

‘Grondverkoop is gif voor de economie’, schreef Lex Bos in de Vruchtbare Aarde (de voorloper van Dynamisch Perspectief) van december 1976. ‘De biologisch-dynamische landbouwbeweging kan een wezenlijke bijdrage geven aan het gezond maken van de economie en daarmee aan het sociale leven in ruimere zin. Omgekeerd heeft deze beweging slechts overlevingskans wanneer zij deze bijdrage geeft. Een biologisch-dynamische beweging die alleen haar eerste twee dimensies waarneemt, is ten dode opgeschreven.’ Met die twee dimensies bedoelde hij gezonde voeding en een gezond ecosysteem.
Lex Bos was een van de leden van een economische studiegroep binnen de antroposofische beweging. Zij zochten naar wegen om de economie gezond te maken en wilden de sociale driegeleding van Rudolf Steiner naar de praktijk vertalen. Zo hadden ze Stichting Triodos al opgericht, de voorloper van Triodos Bank. Voor hen was duidelijk dat grond geen koopwaar zou moeten zijn, geen speculatieobject. De exorbitante stijging van de grondprijs verziekt de prijzen van landbouwproducten. Bovendien zou een nieuwe eigenaar – een erfgenaam bijvoorbeeld – zomaar een caravanparkje kunnen beginnen op een BD-akker die jarenlang met liefde was verzorgd.

De eerste aankoop

Vanuit deze impuls is op 29 december 1978 Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw opgericht. Doel was om gronden te verwerven die nooit meer verkocht of beleend mochten worden, zodat BD-boeren deze tot in lengte van dagen konden bewerken voor een lage pachtprijs. Naast schenkingen en legaten van burgers hoopten de oprichters dat boeren en tuinders hun gronden aan de stichting schonken, waarbij ze het recht zouden behouden die te blijven bewerken. Willy Schilthuis was zo’n tuinder. Ze wilde haar bedrijf De Vier Jaargetijden in Nieuwe Wetering doorgeven aan de volgende generatie, waarbij haar overtuiging was: ‘Grond mag geen geld opbrengen. Grond is van de mensheid.’ In 1979 droeg ze de zeven hectare van De Vier Jaargetijden over aan Grondbeheer. Haar deel van de boerderij, dat ze van haar moeder had geërfd, vormde een schenking en ook haar zus Tineke gaf haar erfdeel weg. Via schenkingen en leningen sprokkelde Grondbeheer de rest van de koopsom bij elkaar voor deze eerste aankoop.

An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!

Aardpeer

Het werk van BD Grondbeheer is actueler dan ooit. Het verlies van biodiversiteit en de klimaatverandering vragen om een transitie naar een natuurvriendelijke landbouw. Om die transitie aan te jagen, hebben BD Grondbeheer, Wij.land, Herenboeren NL en Triodos de handen in elkaar geslagen en samen de beweging Aardpeer opgericht. Sindsdien verwerven we landbouwgrond voor alle natuurvriendelijk werkende boeren, zoals herenboeren, voedselbossen, regeneratieve en permacultuur initiatieven. Het gaat steeds om boeren die met voedselproductie het bodemleven, landschap en de biodiversiteit aantoonbaar verbeteren.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen