help een alt

Ons team

BD Grondbeheer werkt met een Raad van Toezicht-model. Dit betekent dat de bestuurders een bezoldigd werkbestuur vormen en de toezichthouders onbezoldigd zijn.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat 100% van de donaties naar het goede doel gaat: de aankoop van grond. De kosten die BD Grondbeheer maakt, worden betaald uit het pachtgeld. Als de stichting verder groeit, is te verwachten dat de pachtopbrengsten in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor grondaankopen. Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur van BD Grondbeheer voldoet aan de gestelde criteria voor een ANBI.

Raad van Bestuur

Kees van Biert
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!

Raad van Toezicht

An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen