help een alt

Herhalende donatie met belastingvoordeel en lening

Periodiek schenken met lening is een combinatie van lenen en schenken. Het voordeel is dat je het totale bedrag in 1x kunt overmaken aan BD Grondbeheer en het over een periode van 5 jaar doneert, zodat je de fiscale voordelen van periodiek schenken kunt benutten.

Rekenvoorbeeld

  • Je wilt in totaal € 5.000,- schenken.
  • Je maakt € 5.000,- euro over naar BD Grondbeheer als lening; hiervan schenk je direct de eerste € 1.000,- met fiscaal voordeel in dat belastingjaar; er resteert € 4.000,- als lening waarover je 1,5% rente krijgt.
  • In het tweede, derde, vierde en vijfde jaar vermindert de resterende lening telkens door een periodieke schenking met € 1.000,-; deze jaarlijkse € 1.000,- is telkens een donatie met fiscaal voordeel in het betreffende belastingjaar.

Fiscale aspecten

De rente die je jaarlijks van BD Grondbeheer ontvangt is netto; je betaalt hierover geen inkomstenbelasting; wel telt de (resterende) lening mee in box 3. De jaarlijkse aflossing van € 1.000,- schenk je aan BD Grondbeheer d.m.v. een periodieke schenking. Een ‘Periodieke gift in geld’ is jaarlijks volledig aftrekbaar (box 1) tegen het geldende (gemaximeerde) aftrektarief.

Sinds enkele jaren geldt een maximaal aftrektarief; bij de hoogste belastingschijf (49,5%) is het aftrektarief 37%. Oftewel: van een donatie van € 1.000,- ontvang je maximaal € 370,- terug.

Overeenkomst

Periodiek schenken is snel geregeld. De voorwaarde is dat je jaarlijks een vast bedrag schenkt (zoals de € 1.000,- in het rekenvoorbeeld) gedurende een periode van 5 jaar of langer. De schenkingsovereenkomst kan zonder fiscale gevolgen worden stopgezet bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of overlijden. Voor de lening is een aparte schriftelijke overeenkomst nodig. Tussenkomst van de notaris is niet verplicht maar als je dat bij hoge bedragen wenselijk vindt, draagt BD Grondbeheer de notariskosten.

Wil je overgaan tot periodiek schenken met lening? Neem dan contact op met Tom Waller: t.waller@bdgrondbeheer.nl.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen