help een alt

Wat is natuurvriendelijke landbouw?

Natuurvriendelijke landbouw is een manier van voedselproductie waarbij de kwaliteit van bodem, biodiversiteit, landschap, klimaat en leefomgeving aantoonbaar toeneemt.

De biodynamische teeltmethode is de eerste vorm van natuurvriendelijke landbouw en ontstond al in de jaren twintig van de twintigste eeuw als een reactie op de uitvinding van kunstmest.

In de biodynamische landbouw is de bodem de basis: de structuur en vruchtbaarheid worden versterkt en opgebouwd door dierlijke mest, compost, vruchtwisseling en de toepassing van preparaten. De integriteit van dieren staat centraal door ze te laten eten en bewegen naar hun eigen aard. Om de samenhang tussen mens, dier, plant en bodem te versterken, wordt er gestreefd naar een gemengde bedrijfsvoering. Biodynamische voedingsproducten zijn in de winkel te herkennen aan het Demeter-keurmerk.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kreeg het gezondheidsaspect van voeding steeds meer aandacht en ook het milieu werd een belangrijke zaak. Als reactie op de steeds sterker vervuilde wereld ontstond toen de ecologische beweging, waar de biologische landbouw uit voortgekomen is. Deze biologische producten zijn in de winkel te herkennen aan het Europese bio-logo met Skal-nummer.

In de zoektocht naar oplossingen voor het behoud van bodem, biodiversiteit en een leefbaar klimaat zijn er sinds 2000 allerlei nieuwe vormen van natuurvriendelijk landbouw in ontwikkeling, zoals voedselbossen, regeneratieve landbouw, permacultuur, zelfoogsttuinen en herenboeren.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen