De Patrijs

een foto vanDe Patrijs

De Patrijs transformeert een gangbaar melkveebedrijf in Laren (Gld) naar een gemengd en agro-ecologisch bedrijf, dat producten levert aan mensen in de directe omgeving. Het huidige systeem is niet houdbaar: niet voor onze omgeving en ook niet voor onze boeren. Bij De Patrijs geloven ze dat het anders kan. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, kippen, een tuinderij, bomen en meer.

Niet uitputten maar verrijken
Ze gaan uit van natuurlijke principes. Ze willen een divers systeem creëren dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook gaan ze werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In balans met de omgeving betekent grondgebonden werken, met zoveel koeien als past bij de grond, ongeveer 1 koe per hectare. Die koeien lopen uiteraard lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten
Uiteindelijk willen ze ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis.

Meer natuur en een mooier landschap
Ze gaan werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij hun gids: kunnen ze het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou
Ze zetten hun producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij de consument in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. Ze leveren ook producten van boeren uit de directe omgeving. Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Hun producten zijn niet biologisch gecertificeerd maar ze werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.

Locatie

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen