Stichting Grondbeheer geeft agrarische ondernemers de mogelijkheid om een biodynamisch landbouwbedrijf te starten of uit te breiden door landbouwgrond zonder winstoogmerk ter beschikking te stellen. Nieuwe, vaak jonge, boeren hoeven daardoor geen groot startkapitaal bij de bank te lenen. Ze huren als het ware hun bedrijf voor de periode dat ze er werkzaam zijn. Als ze aan het eind van hun loopbaan met pensioen gaan, zoekt Grondbeheer samen met hen naar een geschikte bedrijfsopvolger. Vruchtbare landbouwgrond gaat op deze manier van generatie op generatie.

Grondbeheer hanteert langdurige erfpachtcontracten en een pachtprijs die is gebaseerd op het producerend vermogen van de grond. Zo krijgen boeren en tuinders de kans om een duurzaam bedrijf uit te bouwen, dat hen een eerlijk loon oplevert.

Stichting Grondbeheer geeft er sterk de voorkeur aan om van een bedrijf alle grond te verwerven en niet slechts een deel. Op deze manier is de continuïteit van het bedrijf namelijk beter gewaarborgd.

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u land aankopen met of onderbrengen bij Stichting Grondbeheer? Neem dan contact op via info@bdgrondbeheer.nl

Huizenbouwplannen en speculaties hebben de grondprijzen opgedreven. Boeren die willen starten of uitbreiden, moeten hoge schulden aangaan en zware rentelasten betalen om grond te kunnen verwerven.

U bent hier