Stichting Grondbeheer is in 1978 opgericht. Het idee voor een grondbank met biodynamische landbouwgrond is destijds uitgewerkt door de Studiegroep Economie van de Antroposofische Vereniging. Die studiegroep wilde de Sociale Driegeleding naar de praktijk vertalen. Steiner maakt daarin onderscheid tussen drie soorten geld: koopgeld, schenkgeld en leengeld. Koopgeld rolt heen en weer tussen handelaren, producenten en consumenten. Schenkgeld maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk zoals wetenschap, onderwijs en kunst. En leengeld zit er tussenin en stimuleert vernieuwingen in het productiesysteem.

“Grond is essentieel anders dan een machine of een gebouw”, redeneerden de leden van de studiegroep. “Want grond is niet door mensen geproduceerd. Daarom past het niet bij de aard van grond om die te bezitten of met koopgeld of leengeld te verhandelen.” Volgens hen was de productiedruk in de landbouw, die ten koste gaat van het milieu, alleen op te lossen wanneer landbouwgrond met leengeld uit het economische verkeer gehaald zou worden. Om dat ideaal te realiseren is Stichting Grondbeheer in het leven geroepen.

Het werk van Grondbeheer is actueler dan ooit. Enerzijds gaat er de komende jaren een grote groep biodynamische agrariërs met pensioen, die geen bedrijfsopvolger hebben. Anderzijds studeert er een nieuwe groep, enthousiaste boeren en tuinders aan de Warmonderhof af, die geen ouders hebben met een boerenbedrijf. Door het vrij maken van landbouwgrond kan Grondbeheer ervoor zorgen dat de nieuwe generatie het levenswerk van de pensionado’s kan door dragen.

U bent hier