‘Grondverkoop: gif voor de economie’, schreef Lex Bos in de Vruchtbare Aarde (de voorloper van Dynamisch Perspectief) van december 1976. ‘De biologisch-dynamische landbouwbeweging kan een wezenlijke bijdrage geven aan het gezond maken van de economie en daarmee aan het sociale leven in ruimere zin. Omgekeerd heeft deze beweging slechts overlevingskans wanneer zij deze bijdrage geeft. Een biologisch-dynamische beweging die alleen haar eerste twee dimensies waarneemt, is ten dode opgeschreven.’ Met die twee dimensies bedoelde hij gezonde voeding en een gezond ecosysteem.
Lex Bos was een van de leden van een economische studiegroep binnen de antroposofische beweging. Zij zochten naar wegen om de economie gezond te maken en wilden de sociale driegeleding van Rudolf Steiner naar de praktijk vertalen. Zo hadden ze Stichting Triodos al opgericht, de voorloper van Triodos Bank. Voor hen was duidelijk dat grond geen koopwaar zou moeten zijn, geen speculatieobject. De exorbitante stijging van de grondprijs verziekt de prijzen van landbouwproducten. Bovendien zou een nieuwe eigenaar – een erfgenaam bijvoorbeeld – zomaar een caravanparkje kunnen beginnen op een BD-akker die jarenlang met liefde was verzorgd.

De eerste aankoop
Vanuit deze impuls is 29 december 1978 Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw opgericht. Doel was om gronden te verwerven die nooit meer verkocht of beleend mochten worden, zodat BD-boeren deze tot in lengte van dagen konden bewerken voor een lage pachtprijs. Naast schenkingen en legaten van burgers hoopten de oprichters dat boeren en tuinders hun gronden aan de stichting schonken, waarbij ze het recht zouden behouden die te blijven bewerken.
Willy Schilthuis was zo’n tuinder. Ze wilde haar bedrijf De Vier Jaargetijden in Nieuwe Wetering doorgeven aan de volgende generatie, waarbij haar overtuiging was: ‘Grond mag geen geld opbrengen. Grond is van de mensheid.’ In 1979 droeg ze de zeven hectare van De Vier Jaargetijden over aan Grondbeheer. Haar deel van de boerderij, dat ze van haar moeder had geërfd, vormde een schenking en ook haar zus Tineke gaf haar erfdeel weg. Via schenkingen en leningen sprokkelde Grondbeheer de rest van de koopsom bij elkaar voor deze eerste aankoop.

Na ruim 40 jaar heeft Grondbeheer in 2020 reeds 533 hectare verworven. Deze grond wordt aan 18 boeren en tuinders verpacht. Schenkingen en legaten van vele mensen die de biodynamische landbouw een warm hart toe dragen, hebben dit mogelijk gemaakt.

Het werk van Grondbeheer is actueler dan ooit. Enerzijds gaat er de komende jaren een grote groep biodynamische agrariërs met pensioen, die geen bedrijfsopvolger hebben. Anderzijds studeert er een nieuwe groep, enthousiaste boeren en tuinders aan de Warmonderhof af, die geen ouders hebben met een boerenbedrijf. Door het vrij maken van landbouwgrond kan Grondbeheer ervoor zorgen dat de nieuwe generatie het levenswerk van de pensionado’s kan door dragen.

U bent hier