Missie en visie

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die aan biodynamische boeren en tuinders. Ook bevorderen we de omschakeling naar natuurinclusieve-, kringloop- en biologische landbouwmethoden en vernieuwende landbouwcultuurconcepten, die aantoonbaar een positieve impact hebben op de vitaliteit van onze leefomgeving.

Grondbeheer biedt een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en voedselproductie omdat:

  • biodynamische en duurzame landbouw de kortste weg is naar een schone, diervriendelijke en levendige aarde
  • we vandaag en in de toekomst vruchtbare landbouwgrond nodig hebben voor de productie van gezonde en vitale voeding
  • de opbouw van vruchtbare bodem het levenswerk is van boeren en tuinders, dat wij op deze manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie

Meer weten over onze doelstellingen? Download dan hier onze statuten.

Landbouw is de basis van ons bestaan. Het is de bron van ons voedsel en bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij de pachters van Stichting Grondbeheer is onze biodynamische landbouwgrond in goede handen.

U bent hier