Vrije grond is gekocht met schenkgeld van burgers. Daardoor is het geen particulier eigendom meer. Bij natuurgebieden vinden we dit al heel gewoon. Het behoud van landbouwgrond is echter minstens zo belangrijk: het is de bron van ons voedsel. Door landbouwgrond vrij te maken, wordt het uit het economische verkeer gehaald. Het mooie van deze aanpak is dat het een langetermijnoplossing biedt voor het behoud van vruchtbare landbouwbodems. De indianen dachten 7 generaties vooruit bij beslissingen. Grondbeheer garandeert bodemvruchtbaarheid voor minstens 7 generaties na ons. Als spin-off van de biodynamische landbouw neemt de biodiversiteit en kwaliteit van onze leefomgeving toe.

De VN becijfert dat bodems verloren gaan in een tempo van 30 voetbalvelden per minuut. Ook in Nederland raakt landbouwgrond door intensieve grondbewerking en teelten uitgeput. Landbouwgrond moeten we juist koesteren! Het is de basis voor voedsel, schoon drinkwater en biodiversiteit.

U bent hier