De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Ronald van der Giessen, voorzitter
Willem Meijers, lid
Christina van Tellingen, lid

De Raad van Toezicht is onbezoldigd en ziet erop toe dat 100% van de donaties naar het goede doel gaat: de aankoop van grond. De kosten die Stichting Grondbeheer maakt, worden betaald uit het pachtgeld en de rente. Als de stichting verder groeit, is te verwachten dat de pachtopbrengst en renteopbrengst in de toekomst groter worden; de vrijkomende fondsen zullen dan ook gebruikt worden voor extra grondaankoop.

“Wereldwijd zie ik een groeiend besef dat de bronnen waaruit wij putten eindig zijn. Mensen realiseren zich dat landbouwgrond ook uitgeput raakt als je er niet goed mee omgaat. In dat kader is het belangrijk dat grond gebruikt wordt door degene die er het beste mee om kan gaan. Grondbeheer waarborgt dat vruchtbare landbouwgrond in goede handen is, en zonder korte termijn winstoogmerk kan worden bewerkt.”

Christina van Tellingen, Raad van Toezicht

U bent hier