BD Grondbeheer helpt jonge boeren aan grond en ondersteunt bestaande BD-bedrijven met gronduitbreiding

help een alt

Deze week heeft BD Grondbeheer twee percelen in erfpacht uitgegeven. Het ene erfpachtcontract is voor Ties en Esther Betjes, de nieuwe ondernemers voor fruitboomkwekerij De Vrolijke Noot in Wapserveen. Zij zullen het levenswerk van hun voorgangers, Lucy en Harrie die de grond ook in erfpacht hadden, continueren én verder ontwikkelen. Het biodynamische bedrijf dat circa veertig jaar geleden is opgericht, wordt nu door een nieuwe generatie boeren voortgezet.

Het andere erfpachtcontract is voor Peet en Elza de Krom van biodynamische tuinderij De Kromme Lepel in Bergen op Zoom. Vanaf 2013 heeft BD Grondbeheer in twee stappen in totaal 10,66 hectare aangekocht met een lening. Het laatste perceel is nu ook in erfpacht uitgegeven, waarmee de continuïteit voor De Kromme Lepel als geheel is geborgd. Zeven jaar geleden heeft BD Grondbeheer samen met Peet en Elza een campagne op touw gezet om de grond vrij te maken. Dankzij vereende schenkkracht is inmiddels al driekwart van de grond vrijgemaakt door aflossing van de lening. De nieuwe erfpacht-uitgifte geeft hopelijk een impuls aan het vrijmaken van alle grond.

De twee nieuwe erfpachtcontracten tonen aan hoe BD Grondbeheer op verschillende manieren de continuïteit van biodynamische bedrijven waarborgt: enerzijds helpen we jonge boeren aan grond (vaak gaat het om zij-instromers van buiten de landbouw), anderzijds geven we bestaande bedrijven meer economische stabiliteit door gronduitbreiding.

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen