BD Grondbeheer koopt 14 hectare voor Hoeve Gaastzigt in Rotstergaast

help een alt

BD Grondbeheer heeft de koopakte getekend voor 14 hectare landbouwgrond voor biologisch melkveebedrijf Hoeve Gaastzigt in het Friese dorp Rotstergaast. Deze aankoop past binnen een nieuw initiatief dat Stichting BD Grondbeheer samen met Triodos Regenerative Money Centre, Herenboeren NL en Wij.land ontwikkelt.

Met het initiatief zal kapitaal worden aangetrokken, waarmee BD Grondbeheer landbouwgrond aankoopt, die zij zonder winstoogmerk beschikbaar stelt aan duurzaam werkende boeren. Tot voor kort werkte Stichting BD Grondbeheer uitsluitend met biodynamische boeren. Met het nieuwe initiatief wordt haar spectrum verbreed naar boeren die aantoonbaar bijdragen aan een natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen landbouw- en voedselsysteem. Met deze verbreding wil de stichting de transitie naar duurzame vormen van kringlooplandbouw met een positieve impact op bodemgezondheid en biodiversiteit aanjagen. De erfpacht is langjarig en de pachtprijs is niet marktgedreven maar gekoppeld aan het opbrengend vermogen van de grond. Hierdoor krijgen de agrarische ondernemers de kans om hun onderneming op de genoemde drie grondslagen duurzaam te ontwikkelen. Investeerders kunnen zo, naast een bescheiden financieel rendement, hun geld aan het werk zetten voor een leefbare aarde.

De initiatiefnemers zijn trots op de samenwerking met Hoeve Gaastzigt. Het biologische melkveebedrijf van boer Jan Rein de Jong is een inspirerend voorbeeld van hoe landbouw, dierenwelzijn, natuur en landschap elkaar kunnen versterken. Met slechts 40 melkkoeien en 20 stuks jongvee op 107 hectare, waarvan 74 hectare in pacht van It Fryske Gea, heeft De Jong een zeer extensieve bedrijfsvoering. Hij heeft een weidelandschap ontwikkeld met een grote biodiversiteit aan bloemen, kruiden, insecten en vogels. Zolang het weer het toestaat, grazen de koeien buiten. Na de geboorte blijven de kalfjes drie tot vier maanden bij hun moeders. Beweging in de buitenlucht, een menu van hoofdzakelijk vers gras en moederliefde voor de kalfjes draagt bij aan een gezonde kudde met nihil gebruik van antibiotica. De melk wordt geleverd aan EkoHolland en Weerribben Zuivel. Met de aankoop wordt de huiskavel vergroot en is De Jong in staat om te groeien met melkvee en zo zijn bedrijfsvoering te versterken.

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen