Demeter Monitor 2021/2022: areaal BD landbouw in 10 jaar met 81% toegenomen

help een alt

Het areaal biodynamische landbouw is berekend over de afgelopen tien jaar met 81% gestegen van 5150 tot 9340 hectare. Dat is 11,2 % van het totale biologisch areaal in Nederland. Het aantal biodynamische bedrijven (inclusief omschakelende bedrijven) nam in dezelfde periode toe van 120 naar 155 . De gemiddelde bedrijfsgrootte nam toe van 44,9 ha in 2011 tot 60,3 ha. Wereldwijd zijn er 7050 Demeter gecertificeerde boerderijen op 227.000 ha in 65 landen. Dit blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2021/2022.

Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde biologische normen. Zo is minimaal 10% van het areaal ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per hectare tegenover 170 kilo stikstof in de biologische landbouw). Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.

Stichting Demeter heeft geen exacte cijfers over consumentenverkoop tot haar beschikking, maar de handelsomzet is in twee jaar – mede onder invloed van corona - met 40% gestegen van 39 naar 54 miljoen. De cijfers voor deze Monitor lopen echter tot 1 januari 2022 en we weten inmiddels dat de gevolgen van gestegen voedselprijzen en koopkrachtverlies ook effecten heeft op de verkopen van biologische en biodynamische producten.

Perspectief voor een vitaal platteland

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter: ‘Voor de langere termijn is groei van de biodynamische landbouw logisch en noodzakelijk omdat het invulling geeft aan tal van urgente maatschappelijke uitdagingen om behoud van natuur, water, voedselkwaliteit, dierenwelzijn met de voedselproductie in evenwicht te brengen. Dit kan door bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit te bannen, bodemvruchtbaarheid centraal te stellen en te zorgen voor een grondgebonden veestapel. Echter zolang de maatschappelijke kosten niet in de prijzen worden meegenomen, is er zeker met het huidige koopkrachtverlies van veel burgers geen structurele omslag te verwachten en is de ruimte voor boeren die ook op deze wijze willen werken beperkt. Daarom heeft Stichting Demeter als één van de initiatiefnemers van het Groenboerenplan – samen met andere groene (boeren)organisaties – een inmiddels breed ondersteund tienpuntenplan aan de landbouwministers overhandigd om te pleiten voor maatregelen die leiden tot een echte omslag van ons voedselsysteem, waar ook onderzoek en onderwijs op aansluit. Met een nieuw perspectief voor boeren en een vitaal platteland.’ (www.groenboerenplan.nl)

Samenwerking van biodynamische organisaties

De Demeter Monitor wordt jaarlijks door Stichting Demeter uitgegeven in samenwerking met de BD-Vereniging, Stichting BD Grondbeheer, Stichting Kraaybeekerhof en Aeres Warmonderhof. Als biodynamische beweging werken zij intensief samen op het gebied van opleiding, training en ontwikkeling. BD Grondbeheer zet zich in voor het veilig stellen van gronden voor biodynamische landbouw en hulp bij bedrijfsopvolging. Inmiddels pachten 30 extensief werkende, vooral BD-bedrijven hun grond via Stichting BD Grondbeheer, in totaal 600 hectare, gefinancierd via schenkingen en de uitgifte van obligaties.

De volledige Demeter monitor 2021/2022 voor trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel met Demeter keurmerk kun je hier downloaden.

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen