Start uitgifte eerste 'Samen voor grond'-obligaties

help een alt

BD Grondbeheer lanceert een obligatielening van 15 miljoen euro om landbouwgrond aan te kopen en in passende pacht uit te geven aan natuurvriendelijke boeren. De obligaties zijn 500 euro per stuk en hebben een looptijd van 5 en 10 jaar. Ze bieden de belegger een vast financieel rendement (0,7% respectievelijk 1,2% per jaar) én een groot maatschappelijk rendement in de bijdrage aan een gezonde bodem en biodiversiteit.

Grondbeheer hanteert als uitgangspunt voor de pachtprijs het natuurlijk voortbrengend vermogen van de grond. Daarmee is deze lager dan wanneer de pachtprijs op de marktwaarde is gebaseerd. Zo krijgen boeren de noodzakelijke financiële ruimte om natuurvriendelijker te gaan boeren.

De eerste landbouwgronden die met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties worden gefinancierd zijn bij boerderij Bio Brass in Zeewolde (Flevoland), Hoeve Gaastzicht in Rostergaast en Boer Brunia in Raerd (beiden in Friesland).

De obligaties worden uitgegeven bij de start van de nieuwe beweging Aardpeer. Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, onderdeel van Triodos Bank. Samen willen ze landbouwgronden voor minimaal zeven generaties veiligstellen en zetten ze zich in voor de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke voedselketen. Toegang tot betaalbare grond is hiertoe een belangrijke sleutel.

Online openingsevent

De lancering van Aardpeer is vandaag van 16 – 17 uur tijdens een online event vanuit Pakhuis de Zwijger. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Louise Vet, emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR) en voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitherstel en Rob van Brouwershaven, kwartiermaker programmadirecteur Visie LNV van het ministerie van Landbouw. Kijk hier voor het event.

Kees van Biert, Bestuursvoorzitter van BD Grondbeheer: “Dit is voor zover we weten de eerste keer dat een ANBI-stichting via een obligatie-uitgifte de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke landbouw financiert. Met onze aanpak kunnen bestaande boeren een toekomstbestendig bedrijf ombouwen. En het wordt voor nieuwe boeren mogelijk om een natuurvriendelijk boerenbedrijf te starten. Het maatschappelijke rendement hiervan voor biodiversiteit en bodemkwaliteit is heel groot. We willen de grond voor de komende 7 generaties veilig stellen. We roepen particulieren en organisaties op om mee te doen.”

Stichting BD Grondbeheer heeft al meer dan 40 jaar ervaring met het kopen en tegen betaalbare prijzen verpachten van landbouwgrond. De stichting koopt de landbouwgronden aan met schenkgeld en leningen, waaronder obligatieleningen, met de intentie om deze gronden eeuwigdurend te bestemmen voor natuurvriendelijke landbouw. De gronden worden dus uit de markt gehaald zodat er niet meer mee gespeculeerd kan worden. Grondbeheer beheert per 1 januari 2021 537 hectare landbouwgrond, die is uitgegeven aan 22 boeren en tuinders.

Grondbeheer betaalt de rente uit de pacht. De pachtprijs is gebaseerd op het voortbrengend vermogen van de grond binnen een natuurvriendelijke landbouwmethode. Hiermee worden boeren en tuinders in staat gesteld om gezonde voeding te produceren en een redelijk inkomen te realiseren met behoud van een vruchtbare bodem en biodiversiteit. Daarnaast werkt Grondbeheer met langjarige erfpachtcontracten van 30 jaar. Ook hiermee onderscheidt Grondbeheer zich van de huidige praktijk waarbij kortlopende contracten en de hoge pachtprijs te weinig financieel perspectief biedt om natuurvriendelijk te kunnen boeren,

De ‘Samen voor grond’ obligaties zijn rentedragend vanaf de ingangsdatum totdat de obligaties zijn afgelost. De rente wordt per kwartaal uitbetaald. Alle obligaties worden aan het einde van hun looptijd in een keer geheel afgelost. De obligaties zijn te verkrijgen via Duurzaaminvesteren.nl. Online platform DuurzaamInvesteren.nl is een marktplaats waar ontwikkelaars van duurzame projecten een investeringsaanbod onder de aandacht van beleggers brengen. Duurzaaminvesteren heeft sinds 2013 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als beleggingsonderneming en is onder de naam Crowdinvesting B.V. opgenomen in de registers van de AFM.

Prospectus

Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de ‘Samen voor grond’ obligatielening is goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties. Let op! Deelnemen aan de obligatielening brengt risico’s met zich mee. Lees daarom het prospectus goed om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen. In het prospectus vindt u alle voorwaarden van de obligatielening.

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen