Fusie BD Grondbeheer met Stichting Loverendale

help een alt

Krachtenbundeling maakt aankoop van meer gronden voor biodynamische landbouw mogelijk. | Stichting BD Grondbeheer en Stichting Loverendale zijn 26 juni 2020 gefuseerd. De eigendommen van Stichting Loverendale, de biodynamische (BD) boerderijen Ter Linde en Wilhelminahoeve (samen 163 ha), komen onder de hoede van BD Grondbeheer. Ter Linde is de oudste BD boerderij van Nederland. Na de fusie beheert BD Grondbeheer 534 hectare, die in (erf)pacht wordt uitgegeven aan 21 boerderijen.

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw zet zich sinds 1978 in voor een gezonde aarde, gezonde voeding en een gezonde economie. Dat doet zij door landbouwgronden te verwerven, deze nooit meer te verkopen en zonder winstoogmerk beschikbaar te stellen aan BD boeren. Zo worden gronden ‘vrij’ gemaakt en blijven ze uit de sfeer van speculatie. BD Grondbeheer financiert de gronden met donaties en eeuwigdurende obligaties van particulieren die de BD landbouw een warm hart toedragen, en met leningen. Stichting BD Grondbeheer heeft een ANBI status.

Stichting Loverendale heeft een vergelijkbare doelstelling en is in 1964 opgericht om het erfgoed van Marie Tak van Poortvliet (1871-1936) te beheren. Deze bevlogen antroposofische kunstverzamelaar zette zich sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog in voor nieuwe economische verhoudingen ten behoeve van een gezonde samenleving. In 1926 richtte ze de Cultuurmaatschappij Loverendale op, waarin ze de boerderijen onderbracht die ze geërfd had. Hiermee wilde zij de BD-landbouw een forse impuls geven. Loverendale boerderij Ter Linde is de oudste BD-boerderij van Nederland en een van de eersten ter wereld. In 2000 kreeg Stichting Loverendale ook de Wilhelminahoeve in St. Philipsland (80 ha) in beheer. Via vererving had Ineke van Strien (1950) deze boerderij in bezit gekregen en zij wilde hem voor de BD-landbouw bestemmen. Zij verkocht het bloot eigendom aan Stichting Loverendale en behield zelf het vruchtgebruik. Dit vruchtgebruik werd ingebracht in het samenwerkingsverband met boerderij Ter Linde, maar vanwege verschillen van inzicht is gezocht naar een andere organisatievorm. Deze is gevonden in samenwerking met Stichting BD Grondbeheer. De fusie kon vorm krijgen dankzij de bijzondere schenking van mevrouw Van Strien: ze beëindigde het vruchtgebruik van de Wilhelminahoeve ten gunste van Stichting BD Grondbeheer.

De fusiepartners gaan samen verder onder de naam BD Grondbeheer. De fusie gaat samen met een herstructurering: schulden worden geherfinancierd, achterstallig onderhoud wordt aangepakt en het eigendom en de exploitatie van de boerderijen worden van elkaar gescheiden. Ter Linde en Wilhelminahoeve krijgen elk een eigen erfpachter. Jaco Burgers en Tim Moerman nemen de BV over en blijven boeren op boerderij Ter Linde. De Wilhelminahoeve komt in de boerenhanden van Pim Clotscher.

Kees van Biert, voorzitter van het bestuur van Stichting BD Grondbeheer: “Wij zullen het erfgoed van Marie Tak van Poortvliet en Ineke van Strien zorgvuldig blijven beheren en zijn dankbaar voor de belangrijke impuls die zij aan de BD-landbouw hebben gegeven. Voor ons is deze schaalvergroting belangrijk, want wij hebben nu nog meer kracht om, samen met burgers, investeerders en beleidsmakers, te werken aan de groei van een landbouw waar bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en sociale samenhang voorop staan. Naast verdieping van de activiteiten van Stichting BD Grondbeheer via de fusie met Loverendale, streven we ook een verbreding van activiteiten na. Via een samenwerking met Herenboeren, Wij.land en het Triodos Regenerative Money Centre zijn plannen uitgewerkt voor de uitgifte later dit jaar van een obligatielening gericht op grote groepen particuliere beleggers en ook institutionele beleggers.”

Maria van Boxtel, voorzitter Stichting Loverendale, is verheugd over de fusie. “Met de fusie werken we samen aan het bereiken van onze gedeelde idealen. Door de schaalvergroting maken we investeringen in de ontwikkeling van zowel de Wilhelminahoeve als Ter Linde mogelijk. Stichting Loverendale was in het verleden ook altijd betrokken bij de exploitatie van de haar toevertrouwde bedrijven. Na de fusie doet de boer de bedrijfsvoering helemaal zelf. Hierdoor kunnen de biodynamische erfpachters met hun eigen aanpak de bedrijven tot bloei brengen.” Tim Moerman: “Het erfpachtcontract met BD-Grondbeheer biedt ons de ruimte om toe te werken naar een gemengd bedrijf waar akkerbouw, veehouderij, fruitteelt, bloemen en bijen mooi in samenhang zijn. Dat sluit goed aan bij de oorspronkelijke bedoeling.”

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen