Ruim een half miljoen euro aan donaties in 2022 voor vrije grond

help een alt

Een groeiend aantal donateurs ondersteunt met giften het werk van Stichting BD Grondbeheer. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2022. In totaal werd in 2022 voor ruim 500 duizend euro aan donaties ingebracht; een toename van 60% ten opzichte van 2021. Met donaties koopt BD Grondbeheer landbouwgrond aan en verpacht deze zonder rente- en aflossingsverplichting en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren. Het areaal natuurvriendelijke landbouwgrond in beheer van BD Grondbeheer groeide in 2022 met 59 hectare tot 606 hectare, verspreid over 31 (erf)pachters over heel Nederland.

Donaties en uitgiften van eeuwigdurende obligaties zijn het fundament van BD Grondbeheer om landbouwgrond aan te kopen en veilig te stellen voor natuurvriendelijke landbouw en voor de toekomst. Daarnaast wil BD Grondbeheer de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw versnellen. Hiertoe is Aardpeer, Samen voor Grond, in 2020 opgericht, een alliantie van BD Grondbeheer, Herenboeren NL, Wij.land en Triodos RMC.

Samen voor Grond Obligaties brengen 10 miljoen euro op
Met Aardpeer betrekt BD Grondbeheer particuliere beleggers via de uitgifte van Samen voor Grond Obligaties met een vaste looptijd van 5, 10 en 15 jaar. Totaal werd er in 2021 en 2022 ruim 10 miljoen euro financiering opgebracht voor deze versnelling. Met deze middelen heeft BD Grondbeheer voor tien natuurvriendelijk werkende bedrijven grond aangekocht en in erfpacht uitgegeven. Keerzijde van de verbreding in financiële instrumenten (Samen voor Grond obligaties met een vaste looptijd) is uiteraard wel dat de stichting voor een aanzienlijke (her)financieringsopgave staat aan het einde van de looptijd van deze obligaties. Doorlopende stroom van giften blijft essentieel voor de continuïteit van de organisatie, voor het ‘vrijmaken’ van waardevolle landbouwgrond en voor de versnelling van de landbouwtransitie in Nederland.

Unieke transactie: koopprijs gebaseerd op een reële pachtprijs
Dankzij Aardpeer is de bekendheid en het vertrouwen in BD Grondbeheer gegroeid. Dat heeft er toe geleid dat het Gieskes-Strijbis Fonds heeft besloten een stuk landbouwgrond, dat het als belegging in bezit had, te verkopen aan BD Grondbeheer. Het bijzondere aan deze transactie is dat de koopprijs gebaseerd is op een reële pachtprijs bij het ter beschikking stellen aan een natuurvriendelijke boer in combinatie met duurzame financiering (koopprijs betaalt met eeuwigdurende obligaties). Op basis hiervan werd de koopprijs op 52% van de marktwaarde vastgesteld.

Land en Boschzigt in ’s Gravenland
Dankzij bijdragen van circa 300 betrokken burgers heeft BD Grondbeheer in december 2022 de twee hectare van tuinderij Land en Boschzigt in 's-Graveland aangekocht. Hiermee is bedrijfsopvolging voor nu én volgende generaties mogelijk gemaakt. Voor de grondaankoop van Land en Boschzigt was € 350.000 euro nodig, waarvoor een wervingscampagne is gevoerd. Binnen anderhalf jaar is 90% van het benodigde bedrag met donaties en eeuwigdurende obligaties bij elkaar gebracht en 10% via particuliere leningen. Het is een mooi voorbeeld hoe BD Grondbeheer als erkend ANBI-fonds al 45 jaar landbouwbedrijven, die van waarde zijn voor de gemeenschap, helpt voortbestaan voor de volgende generatie.

Zonnehorst in Punthorst
Een ander voorbeeld is de overdracht van de Zonnehorst in Punthorst. Met de aankoop van het erf en de gebouwen heeft BD Grondbeheer het mogelijk gemaakt dat oprichters Henk en Hillie Bunskoek hun levenswerk na 42 jaar hebben kunnen doorgeven aan hun opvolger Giuseppe Secchi.

Fusie met Avalon
In september is BD Grondbeheer gefuseerd met Stichting Avalon, waarmee de 4,4 hectare van fruitteeltbedrijf De Ring in Oud-Sabbinge en 18,1 hectare van Boomgaard Ter Linde in Oostkapelle onder de hoede van BD Grondbeheer zijn gekomen.

Download de volledige jaarrekening 2022 van BD Grondbeheer via:
www.bdgrondbeheer.nl/pagina/jaarrekeningen.

Gerelateerd nieuws

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen